Verschil verbinden

Wij leven samen, maar wij hebben allemaal onze eigen identiteit en ons eigen verhaal. Verschillen mogen er zijn, want verschillen leveren ook iets bijzonders op. Het brengt ons een nieuwe kijk op onszelf en op elkaar. Het helpt ons om zaken vanuit een ander perspectief te benaderen en soms verrast te worden met andere inzichten. Toch zien we soms dat verschillen in onze gemeente af en toe ook te groot worden. De aanwezigheid van inwoners voor wie het levensonderhoud te duur wordt of mensen met een lagere digitale- of taalvaardigheid zijn hier voorbeelden van. Wij zien dat dit soort verschillen nog steeds in onze gemeente bestaan en dat zelfs op sommige plekken steeds vaker en duidelijker terugkomt.

In een samenleving moeten we deze verschillen juist zien te overbruggen en met elkaar streven om de verbinding op te zoeken. Dat doen we onbewust al op veel plekken. Buren doen dit onderling bij verenigingen in de gemeente of met een spontaan praatje wanneer men elkaar tegenkomt. Veelal groeten we elkaar hier op straat. Dit maakt onze gemeente bijzonder en waardevol. We willen ons blijven inzetten voor een gemeente waarin we zorgen voor elkaar en waarin we naar elkaar omkijken. Niet ondanks, maar dankzij onze verschillen. We vullen elkaar aan en dragen allemaal ons steentje bij. Dit doen wij samen, in verbinding met een positieve nieuwsgierigheid naar elkaar, ofwel oprechte interesse.

Het CDA is van nature een partij van verbinden en verschillen overbruggen. Het CDA staat altijd open voor de veelkleurige samenleving, een samenleving die meer is dan de optelsom van individuele belangen. Wij vinden dat iedereen telt, onafhankelijk van ras, geloof, geaardheid of achtergrond. Samenwerking in al deze achtergronden en perspectieven is het uitgangspunt. Immers, samen zijn we tot meer in staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.