31 oktober 2022

CDA Motie leidt tot zinvolle thema-avond

Op donderdagavond 27 oktober organiseerde onze afdeling een boeiende thema- avond over de aanpak van het stikstofbeleid.  Behalve CDA- leden waren ook een aantal agrarische ondernemers en vertegenwoordigers van de agrarische commissie Nissewaard en LTO- Noord Voorne-Putten aanwezig. Provinciaal Gedeputeerde Meindert Stolk (CDA), verantwoordelijk voor o.a. landbouwbeleid in de provincie) was eveneens aanwezig.  

MOTIE
Het CDA-Nissewaard nam het initiatief om een motie op te stellen, waarin zij het college oproept in actie te komen en initiatief te nemen voor een overleg met de agrarische sector, natuurorganisaties en de provincie, om gezamenlijk te komen tot een gebiedsgerichte aanpak die recht doet af gaat en rekening houdt met de belangen van de sector, de natuur, de gemeente en de provincie. Deze motie werd met succes raadbreed aangenomen.

Na korte introducties door het lokale CDA over politieke ondersteuning vanuit Nissewaard voor de sector, de LTO over de toegevoegde waarde van de sector maar ook de grote zorgen en de vele vragen, is het de beurt aan  gedeputeerde Meindert Stolk de rol en mogelijkheden van de provincie toe te lichten. Daarna kwam een inhoudelijke, scherpe maar constructieve discussie op gang waar de aanwezigen met name met de gedeputeerde en onderling over in discussie gingen.

VERTROUWEN GESCHAAD
Alle aanwezigen waren het eens over het feit dat het vertrouwen tussen overheid en de sector ernstig geschaad is. "Hoe kan je als boerenbedrijf een visie ontwikkelen en investeren als de regelgeving niet duidelijk is of ontbreekt?" De continue veranderende regelgeving en zienswijze vanuit alle overheden draagt daar zeker niet aan bij! Ook de gedeputeerde erkend dat dit een lastig gegeven is. Wat wel zeker is dat 1 juli 2023 de provinciale aanpak in duidelijke planvorming gereed moet zijn. Gedetailleerd uitvoering van die plannen moet in de komende jaren plaats vinden.

Gedeputeerd Stolk wil zeker naar een veel transparanter systeem met bv. het vastleggen van doelstellingen die door de individuele belanghebbende ingevuld zullen moeten worden.

INITIATIEF NOODZAKELIJK
Advies van de gedeputeerde: “Neem als sector nu al initiatief om je gezamenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op te verwachten regelgeving ook als is nog veel onduidelijk.”

Alle aanwezigen waren het eens dat er nog vele vragen onbeantwoord zijn maar dat het van groot belang is dat partijen gezamenlijk gaan en blijven optrekken voor de toekomst voor de sector en onze omgeving. Zij spraken hun waardering uit voor het CDA geboden gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Als CDA-Nissewaard zijn we blij dat om door middel van deze themabijeenkomst een bijdrage te leveren aan herstel van het nodige onderlinge vertrouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.