01 april 2019

CDA Speerpunten voor Nissewaard

Als CDA in Nissewaard hebben we recent een aantal speerpunten besproken die we de komende periode gaan uitwerken. Wij zullen ons vooral inzetten voor;

  • betaalbare woningen in Nissewaard zodat jongeren een kans krijgen op de woningmarkt;
  • bevorderen van de leefbaarheid in de kernen door te zorgen dat er gebouwd blijft worden;
  • verbeteren van de bereikbaarheid van Nissewaard;
  • snelle uitrol van “Thuis in de Wijk” waaraan het vorige college met het CDA al hard gewerkt heeft;
  •  leegstand op bedrijventerreinen terugdringen;
  • De aantrekkelijkheid van het winkelcentrum verbeteren;
  • Gezonde financiële positie van onze gemeente.

Deze punten zullen we gemotiveerd en standvastig gaan verdedigen binnen de gemeente politiek. Het CDA zal in het belang van haar kiezers en de inwoners van Nissewaard open en transparant politiek bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.