Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding

De herindeling van Spijkenisse en Bernisse vormde de basis van de start van de gemeente Nissewaard. In de aanloop naar de nieuwe gemeente Nissewaard is door het CDA veel werkverzet om de herindeling goed te laten verlopen. Het CDA levert één wethouder in het college en kiest in de dagelijkse praktijk voor een pragmatische aanpak gebaseerd op de uitgangspunten uit het collegeprogramma en op de normen en waarden van het CDA die opgenomen staan in ons verkiezingsprogramma. Na ruim 3,5 jaar mede verantwoordelijkheid dragen in het college herkent u veel van deze uitgangspunten in beslissingen die dit college in de achterliggende periode heeft genomen.

 Naast harmonisatie van afspraken van voormalige gemeenten is er veel nieuw beleid ingevoerd en uitvoering gegeven aan de invoering van de drie grote landelijke decentralisaties waardoor er veel taken van de rijksoverheid naar de gemeenten zijn overgedragen. Dit vraagt om deskundige bestuurders die de grote zaken kunnen onderscheiden van de dagelijkse ergernissen die soms meer aandacht lijken te krijgen in de lokale politiek.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.