05 juli 2021

Genoeg van gesloten deuren

Foto: Peter de Jong - Tekst: Theo Teitsma - AD 20-06-2021

'Er gebeurt in Nissewaard te veel achter de schermen'

CDA en LOB trekken ten strijde tegen grote aantal geheime besprekingen

Sip van der Weg (links) en Pieter Verhoog, straks partijgenoten: ,,Geef een deel van het Eneco-geld terug aan de bevolking zodat de lasten niet stijgen."
Er moet in Nissewaard minder achter gesloten deuren worden vergaderd. Daarvoor maken CDA-raadslid Pieter Verhoog (56) uit Spijkenisse en zijn Zuidlandse LOB-collega Sip van der Weg (65) zich sterk. Het geheime overleg gebeurt vaker dan in voorgaande periodes, constateren ze. ,,Wij zijn een andere bestuurscultuur gewend."

Mag het wat minder stiekem, roept het duo op. De twee oppositiepartijen die bij de verkiezingen van volgend jaar onder de vlag van het CDA doorgaan, trekken ten strijde tegen bijvoorbeeld het in het geheim bespreken van bouwplannen.

Wat was voor jullie de grens?

Van der Weg: ,,Onlangs hebben we vragen gesteld over het vertrouwelijk behandelen van de renovatie van het metro- en busstation in het centrum van Spijkenisse, omdat een dag later alle ins en outs in een persbericht werden gepubliceerd door het college. Dat is een slechte zaak en dat moet in de volgende periode veranderen."

Verhoog: ,,Er gebeurt te veel achter de schermen en wij vragen hier vanaf het begin steeds aandacht voor. We vragen ook bij elke themabijeenkomst of dit daadwerkelijk achter gesloten deuren moet plaatsvinden en of het niet in de openbaarheid behandeld kan worden."

Van der Weg: ,,Er was een discussie over nepaccounts waarvan sommige gemeenten zich bedienen om inwoners te controleren. We hadden een thema-avond met mensen die belast zijn met toezicht op privacy. Die hebben een heldere uitleg gegeven wat wel en niet kan. Waarom houden we geen infoavond voor mensen die hierin geïnteresseerd zijn, zeker als het onderwerp maatschappelijk veel onrust veroorzaakt?"

Het voelt soms dat de burger als lastig wordt gezien. Zo betrekt de gemeente bewoners pas in een laat stadium bij plannen die ontwikkelaar Realconomy voor Waterland maakte. Die mensen gaan dan protesteren.

Van der Weg: ,,Het voelt een beetje als: oei, ze hebben gezien dat we plannen hebben. Help! Wil je toegaan naar verbetering van transparantie, dan kun je, zoals veel gemeenten, een politieke markt houden vóór het besluitvormingstraject. Je zegt: wij gaan die voorstellen voorleggen aan de raad, je presenteert ze en mensen kunnen ernaartoe, er vragen over stellen en erover in discussie gaan. Die input kun je meenemen naar de raadsvergadering."

Verhoog: ,,Wij zaten hiervoor in de coalitie, nu in de oppositie. Je merkt dat je dan een informatieachterstand hebt. Je krijgt informatie later. Of je krijgt de plannen voor Waterland te zien en dan zit het plan van Real- conomy zelf er niet bij. Daarin zie je pas de enorme omvang van het project. Het kan een strategische keus zijn van het college om bijlagen niet mee te sturen, maar daar zie ik onze rol vooral in. Op die manier naar zaken kijken en dat aan de orde stellen voegt voor mij veel meer toe dan inhakken op ONS (de leidende partij, red)."

Het CDA let opvallend op de geldzaken.

Verhoog: ,,We zetten ons bij voortduring in om de lasten van de inwoners te verlagen. We hebben altijd gewaarschuwd voor de living on the edge-houding in Spijkenisse. Parkeergarages, een theater, grote flats aan de Maas, alsof het niet op kon. We worden gered door de 86 miljoen aan Eneco-gelden. Maar we moeten de structurele baten en lasten in de gaten houden. De belastingen en andere lasten gingen met meer omhoog dan de inflatie. Wij hadden andere keuzes gemaakt. Geef een deel van het Eneco-geld terug aan de bevolking zodat de lasten niet stijgen. Het lijkt erop dat de partijen zo vlak voor de verkiezingen ook in die richting denken."

Waarom gaat LOB op in het CDA?

Van der Weg: ,,We hebben vanaf het begin van de fusie met Spijkenisse veel aandacht gehad voor de Bernisser kernen. Er was daar in het begin veel weerstand tegen de fusie, maar door de bank genomen heeft het veel opgeleverd. Wij vinden dat het goed is gegaan. We hebben voor onszelf de conclusie getrokken: er zijn al zo veel kleine partijen in de raad, waarom zouden we nu doorgaan met een gering aantal leden? We hebben met Pieter gesproken en dan groei je in een proces van vertrouwen.''

Verhoog: ,,Wij hadden ook altijd al aandacht voor de kernen. Je ziet het ook in onze achterban waar veel inwoners vanuit het voormalige Bernisse nog steeds actief zijn. De twee partijen vertonen best veel overeenkomsten, al hebben we wel afgesproken dat we vrij zijn tot het einde van deze raadsperiode om een afwijkend standpunt te hebben."

ONS verkoopt z'n successen goed. Hoe zit dat met jullie?

Verhoog: ,,Ze doen dat publicitair fantastisch. Dat zal ook wel tot irritatie bij coalitiepartner VVD leiden, want die is redelijk onzichtbaar. Zij mogen bij de grote jongens meevoetballen en een keer scoren, maar daarna moeten ze weer snel aan de kant gaan staan. Wij houden bij welke moties het halen en zijn blij dat we met de hoogbouwvisie succes hadden. Die werd weliswaar niet aangenomen, maar er wordt nu wel opnieuw gekeken naar de hoogte van de flat die in Noord moest komen.''

Van der Weg: ,,Veel ontwikkelingen van nu komen voort uit keuzes die we als Bernisse in 2015 maakten. Zoals de verhuizing van de Albert Heijn, de verhuizing van twee voetbalclubs naar één complex, het zelfstandig maken van de sporthallen en zwembaden. Daar plukken we nu de vruchten van. Moeten we nu zeggen: kijk eens hoe goed wij dat in 2015 hebben geregeld?"

Naast Nissewaard heb je in 2023 de fusiegemeente Voorne aan Zee op Voorne-Putten. CDA en LOB pleiten voor één gemeente Voorne-Putten. Waarom?

Verhoog: ,,Nu moeten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne met z'n drieën doen wat wij als Spijkenisse en Bernisse ook hebben gedaan. Een gemeente met 150.000 inwoners kan vraagstukken beter oppakken. De bus stopt niet in Heenvliet, maar rijdt door naar Brielle. Waarom denk je er niet gelijk aan hoe je terugkomt, of naar de Maasvlakte rijdt? Hoeveel verder ligt Brielle van de zee dan het puntje van Zuidland. Dat is slechts 'n paar kilometer."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.