02 april 2019

Nieuwe burgemeester op bezoek

Maandagavond 1 april j.l. was onze nieuwe burgemeester Foort van Oosten informeel op bezoek bij de CDA-fractie en een delegatie van het bestuur.

Van Oosten voltooide de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, waarna hij enkele jaren als advocaat werkte. In de gemeente Leiderdorp was hij voorzitter van de Rekenkamer. Van 27 september 2007 tot 30 september 2011 was hij lid van de Schiedamse gemeenteraad en van 26 september 2011 tot 20 september 2012 was hij wethouder van Schiedam. Tot zijn takenpakket behoorden financiën, vastgoed en grondzaken, herstructurering bedrijventerreinen, sport en recreatie en aanleg A4.

Op 12 september 2012 werd hij verkozen als lid van de Tweede Kamer en nam daarin zitting op 20 september. Voor de VVD was hij daar woordvoerder justitie (strafrecht, justitieel jeugdbeleid, rechterlijke organisatie, rechtsbijstand, uitvoeringsketen en de aanpak van criminaliteit) en koninklijk huis. Op 12 december 2017 werd hij vanuit zijn functie als Tweede Kamerlid voorzitter van de Contactgroep België. In april 2018 was hij formateur voor de vorming van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Albrandswaard. Hij was in de Tweede Kamer voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken sinds september 2018.

Op 20 februari 2019 werd hij geínstalleerd als burgemeester van Nissewaard. Tot zijn takenpakket behoren openbare orde en integrale veiligheid, evenals personeel en organisatie. Hij is tevens vice-voorzitter van de raad van Primo Schiedam. Jeroen van Wijngaarden volgde hem op als lid van de Tweede Kamer.

Biografie bron: WikiPedia

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.