21 april 2020

Vergaderen in tijden van Corona

Het zijn bijzondere weken. In de huidige anderhalve-meter-samenleving is het zoeken naar manieren om toch met elkaar verbonden te blijven. In plaats van naar het werk te gaan, op zondag in de kerkbanken te zitten of het vieren van een verjaardag van een vriend of vriendin. Is het nu zaak om zoveel mogelijk thuis te blijven en dit soort gebeurtenissen op afstand met elkaar te delen.

Ook de raadsleden in de gemeente Nissewaard nemen thuis de stukken door. Er wordt veel ge-e-maild en gebeld binnen de CDA-fractie om zo toch met elkaar tot een besluit te komen over bestemmingsplannen voor bouwprojecten of nieuw te handhaven plaatselijke verordeningen. Voor afgelopen maandagavond moesten de standpunten worden opgestuurd naar de griffier en werd er in een afgeslankte vorm een raadsvergadering gehouden. Waarbij normaal 37 raadsleden plaatsnemen in de banken waren er nu twee raadsleden aanwezig. Een vertegenwoordiger van de oppositie en een vertegenwoordiger van de coalitie. Of deze vorm voorlopig blijvend is, of zal worden aangepast, moet nog worden gezien. Het CDA is in ieder geval tevreden dat de besluiten toch doorgang hebben kunnen vinden.

Een besluit in het bijzonder tijdens de afgelopen vergadering was het vaststellen van het bestemmingsplan Koninginnehof in Zuidland. De vraag naar woningen blijft enorm, ondanks de huidige crisis, dus is het belangrijk dat dit soort projecten niet onnodig tijd verliezen. Op de locatie waar voorheen basisschool De Wissel en 27 woningen stonden, worden straks 49 nieuwe woningen gerealiseerd. Het project betreft zowel koop- als huurwoningen, met ook verschillende woningtypen: eengezins- en seniorenwoningen. De heer Van der Pols is blij met het resultaat “Er is een krapte op de woningmarkt van ieder type woning, daarom is het goed dat er gevarieerd gebouwd wordt. Zeker ook door nu hier tien seniorenwoningen te realiseren helpen we de doorstroming weer een klein beetje opgang”. Deze zomer kan er gestart worden met de bouw van dit project, alle woningen zijn verkocht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.