03 april 2024

Zorgen om invulling buitengebied

Onlangs zijn plannen bekend geworden voor de bouw van een electolyzer, een waterstoffabriek in de polders bij Simonshaven. De plannen maken deel uit van maatregelen die de Rijksoverheid van plan is te nemen om de electriciteitsvoorziening te garanderen. Er zijn meerdere zoeklocaties, waaronder Simonshaven en de Maasvlakte. Er is bij bewoners en raad en college veel weerstand tegen die plannen.

CDA Nissewaard heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze hebben wij rekening gehouden met de reacties van bewoners en de inbreng van bewoners tijdens de raadsvergadering van 27 maart j.l.. Wij zijn het eens met de zienswijze die door ons College, mede namens onze buurgemeenten, is ingediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.