26 januari 2022

Amendement CDA over lokaal eigendom aangenomen!

Voor het CDA is het van belang dat de Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers zelf profiteren van een succesvolle energietransitie.

Het via lokaal eigendom kunnen meeprofiteren is essentieel voor het draagval van een succesvolle energietransitie. Lokaal eigendom zou de energietransitie kunnen versnellen. In dit kader is het CDA van mening dat minimaal 50% lokaal eigendom verwacht mag worden. Het is volgens het CDA niet logisch om de helft qua eigendom – en daarmee de samenhangende baten – op voorhand weg te geven aan partijen /ontwikkelaars die geen binding hebben met en/of niet geworteld zijn in de regio. Omdat iedereen met de energietransitie te maken krijgt, is het logisch dat eigendom en baten zoveel mogelijk lokaal blijven.

Het is daarbij van belang om te kijken wat lokaal eigendom concreet betekent voor lagere inkomens en voor omwonenden van energieprojecten. Het gaat hierbij om zowel eigendom in ontwikkeling als exploitatie van een project. Voor de volledigheid wordt daarbij opgemerkt dat eigendom iets anders is dan financiering, ofwel de financiering hoeft niet perse van lokale partijen te komen, zolang het eigendom en de baten dat maar wel doen.

Wij realiseren ons dat dit al opgenomen is in de RES (Regionale Energiestrategie) maar omdat wij dit punt heel erg belangrijk vinden zijn wij van mening dat dit expliciet terug moet komen in de LES (Lokale Energiestrategie).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.