Voorwoord lijsttrekker Jordy de Mooij

Hoe zou Noordwijk er in de toekomst uit moeten zien, wat zouden we willen verbeteren en hoe zouden we dit willen doen? Belangrijke vragen om over na te denken voordat u op 16 maart weer mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Bij het CDA hebben wij hier ook over nagedacht en geconstateerd dat in de gemeentepolitiek weer eens gewoon moeten worden gedaan. We zijn in de politiek namelijk goed in praten en in visies en de combinatie van die twee. Maar waar heeft u als inwoner van deze mooie gemeente nu echt wat aan? Zo roept bijvoorbeeld elke partij de afgelopen jaren dat we moeten ‘’bouwen, bouwen, bouwen’’. Maar wat heeft u hier als inwoner van Noordwijk nu concreet aan als meer dan de helft van de woningen naar mensen uit de regio gaat en dit ten koste gaat van de unieke landschappelijke kenmerken van Noordwijk. 

Het CDA Noordwijk is een lokale afdeling die opkomt voor het belang van de Noordwijker, Noordwijkerhouter en Zilker. Als CDA vinden wij dan ook dat we terug naar de basis moeten. De gemeente moet zich dienstbaar opstellen en inwoners moeten ook daadwerkelijk baat hebben bij het beleid dat vanuit de gemeente komt. Dat betekent concreet het voorzieningenniveau op peil, financiën op orde, kostendekkende belastingen, bouwen voor de eigen inwoners en niet voor de regio, de mooie landschappelijke kenmerken behouden, duurzaamheidsoplossingen waar de inwoners (financieel) baat bij hebben, parkeren voor inwoners goed geregeld en uiteraard de gemeente als ondersteuner van lokale initiatieven, verenigingen en cultuur. 

Om dit te bewerkstelligen willen wij vanuit het CDA naar een kernenbeleid toe omdat elke kern zijn eigen kenmerken en karakteristieken heeft. Elke kern heeft daarmee zijn eigen aandachtspunten waar door de gemeente aandacht aan besteed moet worden. 

Dienstbaar zijn richting inwoners en aan de slag gaan met de aandachtspunten in de verschillende kernen betekent naar het idee van het CDA dat inwoners vanaf de eerste fase betrokken moeten zijn bij grootschalige plannen van de gemeente. Dit betekent concreet dat zonder eerst een participatietraject te hebben doorlopen plannen niet doorgaan. Ook vindt het CDA dat bij initiatieven van inwoners een ‘’ja, tenzij’’ houding van de gemeente past evenals het verkorten van procedures. 

Natuurlijk hecht het CDA ook grote waarde aan de zorg voor onze ouderen en kwetsbare, evenals een gemeente waar onze kinderen veilig op kunnen groeien. Wij zullen hier dan ook onverminderd aandacht voor blijven vragen. 

Boven alles staat echter voor het CDA dat we bovengenoemde zaken alleen kunnen bereiken door het samen te doen. Met elkaar en voor elkaar. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om Noordwijk verder te brengen en door te geven aan de volgende generaties. In dat opzicht moeten we dan ook zuinig zijn op wat we hebben. 

Ons programma geeft aan hoe we dingen willen regelen en waar we voor staan. Het zijn geen beloften, maar u mag ons er altijd op aanspreken. Graag zelfs, want dat houdt ons scherp. Als we dingen voor elkaar krijgen zullen we dat graag vertellen. Als we het niet voor elkaar weten te krijgen, leggen we u uit hoe dat komt. 

Graag gaan wij voor u aan de slag na de verkiezingen om de zaken uit ons verkiezingsprogramma te verwezenlijken. Mag ik op uw stem rekenen op 16 maart? 

JORDY DE MOOIJ 

Lijsttrekker CDA Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

‘Gewoon samen voor de inwoner’

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.