Onze fractieleden

Jordy de Mooij

Fractievoorzitter
Email: j.demooij@raadnoordwijk.nl

Wim van Haaster

Commissielid
Email: w.vanHaaster@raadnoordwijk.nl 

Ria Vink-van den Berg

Raadslid
Email: r.vink@raadnoordwijk.nl 

Sebastiaan Duivenvoorde

Max Uphoff

Commissielid
Email: m.uphoff@raadnoordwijk.nl 

Portefeuilleverdeling

  • Grondbedrijf (incl. maatschappelijk vastgoed), Sportaccomodaties, Subsidiebeleid, Verenigingen, Diensverlening, Handhaving, Natuur/goen/milieu, Afval, Duurzaamheid/energietransitie, Projecten/initiatieven ruimtelijke ordening: tijdelijke woningen, parkeergarage Huis ter Duin, Omgevingsvisie, Strandzaken, Horeca: Nathalie Barnhoorn, Marie-Alin Alkemade
  • Financiën, Belastingen, Inkoop, Kunst en cultuur (incl. monumenten en volksfeesten), Economie (kuuroord, innovatie, retail, evenementen en space), Arbeidsmigranten, Bereikbaarheid (verkeer en vervoer, verkeersveiligheid, parkeren), Regio: strategische positionering Duin- en Bollenstreek, Projecten/initiatieven ruimtelijke ordening Noordwijk aan Zee, bedrijventerreinen: Sebastiaan Duivenvoorde, Wim van Haaster
  • Coördinatie programma woningbouw (Taskforce), Projecten/-initiatieven ruimtelijke ordening (m.u.v. elders genoemd), Invoering Omgevingswet, Bouwen (kruimelgevallen, ODWH), Greenport (ISG en GOM), Volkshuisvesting, Openbare werken (m.u.v. afval), Civiel, Bestemmingsplannen: Jordy de Mooij, Wim van Haaster
  • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden, Bestuursfilosofie en algemene beleidscoördinatie, Openbare Orde en Rampenbestrijding, Politie, Brandweer, Veiligheidsregio, Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen, Handhaving Openbare Orde, Ondermijning, Juridische Zaken, Vergunningen, Kabinetszaken, Representatie, Internationale betrekkingen/stedenband Hirado, Regionale samenwerking, Integriteit, Personeel, organisatie en ambtelijke huisvesting, Communicatie, Informatie- en communicatietechnologie: Nathalie Barnhoorn, Marie-Alin Alkemade
  • Welzijn en zorg (integrale toegang, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, jeugd- en jongeren werk), Werk en inkomen (inkomensvoorziening, reïntegratie, armoedebeleid, statushouders), Onderwijs (beleid, huisvesting, kinderopvang, leerlingenvervoer), Gezondheid (publieke gezondheid, veilig thuis), Sport, Dierenwelzijn: Jos Beugelsdijk, Sebastiaan Duivenvoorde 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.