02 april 2024

Bespreking met de Statenfractie

Vorige week waren Sebastiaan, Judith, Ria en Arjan op bezoek bij de Statenfractie van het CDA op het Provinciehuis om verschillende zaken door te spreken zoals:

- Geluidhinder N206 en de mogelijke maatregelen

- Huisvesting arbeidsmigranten

- Bouwen buiten BSD (bestaand stads- en dorpsgebied)

- Oosterduinsemeer

- Noordelijk ontsluiting van de Duin- en Bollenstreek

Goed om deze onderwerpen te bespreken met vertegenwoordigers vanuit de provincie  Korte lijntjes naar de provincie en de landelijke overheid zijn belangrijk omdat sommige zaken nu eenmaal hogere overheden nodig hebben

Bedankt voor de gastvrijheid CDA Zuid-Holland! 

#teamcda #provincie #provinciezuidholland #noordwijkerhout #dezilk #noordwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.