25 juni 2022

Brief naar de CDA Verenigingsraad, bestuur en fractie in de Tweede Kamer

Aan de leden van het landelijk CDA bestuur, Verenigingsraad en Tweede Kamerfractie,

Er is al veel gezegd en geschreven over de plannen van het kabinet om, met name bij natuurgebieden stikstofuitstoot terug te brengen. Toch voelen wij, verschillende CDA afdelingen in de Duin- en Bollenstreek en Kaag en Braassem, de behoeve om een reactie te geven op deze plannen. 

Wij zijn van mening dat de plannen zoals ze nu gepresenteerd zijn heel erg onrealistisch zijn. De stikstofuitstoot  moet zo ver worden teruggebracht dat voor veel boeren hun toekomst op het spel staat. Dat vinden wij een zeer onwenselijke situatie. Niet alleen hebben deze plannen grote impact op veel boeren, ook de leefbaarheid op het platteland komt in gevaar. 

De uitvoering van de stikstof plannen komt bij de provincies te liggen. Al in 2023 moet de provincie een plan hebben om de stikstofuitstoot ver terug te brengen. Een bijzonder korte tijd voor zo’n ingewikkeld probleem. Wij roepen u dan ook op om voor meer tijd te pleiten zodat alles goed in kaart gebracht kan worden en er goed nagedacht kan worden over mogelijke maatregelen. 

Daarnaast vinden wij het onbestaanbaar dat bij de presentatie van de stikstof plannen er een eenzijdige focus ligt op de agrarische sector en dat niet direct de andere sectoren zijn meegenomen. Dit voelt als bijzonder onrechtvaardig. 

Ook is de opgave die de agrarische sector nu krijgt opgelegd, van soms een reductie van de stikstofuitstoot van 70% tot 95 %, volgens ons bizar. Dit kan niets anders betekenen dan het einde van de agrarische sector in deze gebieden. Tevens is het maar de vraag of de maatregelen tot natuurherstel zullen leiden. Dit maakt het extra wrang.  Is dit de koers die wij als CDA willen volgen? Wij vinden absoluut van niet. Dit biedt de agrariërs op geen enkele manier perspectief. Volgens ons geen CDA-manier om politiek te bedrijven. 

Verduurzamen, de stikstofuitstoot terugbrengen, allemaal nobele opgaven waar we als CDA uiteraard een steentje aan bij willen dragen. Deze manier is voor ons echter onbespreekbaar, omdat dit zal leiden tot totale ontwrichting van het platteland en een te grote impact zal hebben op onze boerengezinnen, tuinders en boerenbedrijven. 

Duurzaamheid is een mondiaal probleem. Wanneer wij door deze stikstof aanpak meer producten van elders moeten halen, zou dat heel goed kunnen betekenen dat we minder duurzaam geproduceerde producenten moeten gaan importeren. Het resultaat zal dan zijn dat Nederland het per saldo goed doet maar wereld er als geheel geen baat bij heeft.  

Wij rekenen op het gezonde verstand van de CDA fractie in de Tweede Kamer en rekenen er zeker op, dat deze brief zal bijdragen aan een heroverweging en een verre vorm van bijstellen van de stikstof plannen zoals deze er nu liggen.

Met vriendelijke groet,

CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk

CDA Kaag en Braassem 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.