05 januari 2018

CDA Noordwijk stelt schriftelijke vragen n.a.v. onrust op de Grent

Op de website van de Bollenstreek Omroep en op de Facebook pagina van gemeente Noordwijk lazen wij heden dat er ernstige ongeregeldheden waren op De Grent en in de Hoofdstraat in de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 januari jl. Bij aanvang vanwege een gevecht in een groep van 20 man, later doordat ca. 100 jongelui zich naar de Hoofdstraat verplaatsten en de politie beledigingen toewierp, evenals hen bekogelde met stenen en flessen. Ook is men in een beddenzaak binnengedrongen en heeft men daar vernielingen aangericht. De politie is in groten getale opgetreden, inclusief de inzet van een politiehond.  Er zijn door de politie wel namen genoteerd, maar geen aanhoudingen verricht.

De fractie van CDA Noordwijk heeft de volgende vragen aan het College:

  1. Kunt u ons meer vertellen over de mogelijke aanleiding cq oorzaak van dit gebeuren? Hadden de twee groepen met elkaar te maken? Is er iets aan voorafgegaan?
  2. Zijn er klachten over dit gebeuren bij de Politie binnengekomen? Zo ja, welke?
  3. Hebben zich al getuigen gemeld en is daar verdere informatie uit voortgekomen?
  4. Waarom zijn er geen aanhoudingen verricht maar alleen namen genoteerd?
  5. Heeft u de personen waarvan de namen zijn genoteerd, inmiddels al gesproken en is daar verdere informatie uit gekomen? Zo ja, wat kunt u daarover meedelen? Zo nee, naar verwachting wanneer worden deze personen gehoord?
  6. Is dit naar uw mening een eenmalig gebeuren geweest of moeten we spreken van een trend?
  7. Recent hoorden wij van de eigenaar van een beddenzaak dat jongelui zich ook ’s nachts ophouden achter zijn pand, ruiten ingooien, daar verder feesten en rommel achterlaten. Is u dit bekend?
  8. Via bijgaande link is te lezen dat de gedupeerde ondernemer erover klaagt dat Noordwijk een bouwput is en er overal stenen liggen waar ze mee kunnen gooien. Wat is uw reactie? https://www.omroepwest.nl/nieuws/3568952/Ondernemer-Noordwijk-woedend-op-relschoppers-Het-was-een-grote-puinhoop
  9. Is er contact met inwoners en bedrijven in de Hoofdstraat en De Grent over deze en andere overlast? Zo ja, kunt u ons informeren over de inhoud hiervan?
  10. Hoe kijkt u tegen toekomstige ontwikkelingen en mogelijk nadere maatregelen aan, om de overlast voor inwoners en bedrijven te minimaliseren en dit soort crimineel gedrag te ontmoedigen cq te voorkomen dat dit verder ontspoort?

 

Bron foto: 112Bollenstreek.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.