05 juli 2023

CDA: ‘’VVD uit de coalitie’’

Afgelopen dinsdag 4 juli besprak de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk de perspectiefnota. Tijdens het bespreken van de perspectiefnota heeft de VVD fractie een amendement m.b.t. De Schelft ingediend. Hiermee brak de VVD fractie willens en wetens met het coalitieakkoord van de coalitiepartners. Voor het CDA en de andere coalitiegenoten is dit onacceptabel.  

Jordy de Mooij, fractievoorzitter van het CDA: ‘’Wij zijn nog steeds verbijsterd en teleurgesteld. Het coalitieakkoord was één geheel, met een balans voor de gehele gemeente Noordwijk. Er is maanden over de totstandkoming van het coalitieakkoord gesproken om tot een evenwichtige samenstelling van beleid te komen. Door dit amendement is dat evenwicht grof doorbroken. Dit is niet schuren of een schrammetje, maar een bewust aangebrachte grove schending van de afspraken. Met het breken van het coalitieakkoord breekt de VVD fractie dan ook met de coalitie” 

Het indienen van dit amendement is in sterke afwijking met het coalitieakkoord. Indirect breekt de VVD fractie het coalitieakkoord en daarmee is het vertrouwen beschaamd. Het CDA kon dan ook niet anders concluderen dan dat de VVD fractie niet in de huidige coalitie door wil gaan, althans zich niet aan de afspraken wenst te houden. Dit amendement heeft ook gevolgen voor de gemeente. De woningbouwontwikkeling, Zeewaardig, energietransitie en nog veel meer komen op een waakvlam te staan. Dat is het effect van de actie van VVD.

De CDA fractie roept op tot het beperken van de negatieve effecten van deze actie. De CDA roept op tot het aanblijven van het huidige college en is niet voor het opstappen van het college of een van haar leden. De schade toegebracht door de VVD door het schenden van het coalitieakkoord moet beperkt blijven. Het dorp moet bestuurd blijven worden. Er dient  wel een nieuwe coalitie gevormd worden en nieuwe afspraken moeten gemaakt worden.

Hoe de nieuwe coalitie er dan uit gaat zien is een grote vraag. Op de vraag of het CDA eventueel nog deel zou willen uitmaken van de coalitie:’’ Daar gaan wij bij voorbaat geen uitspraken over doen, we gaan eerst in alle rust in de fractie bespreken hoe we verder willen.’’

Het amendement betrof een dekkingsvoorstel voor het bouwen van een Schelft met zwembad en sporthal. Het CDA, maar ook de andere coalitiegenoten, vonden complete herbouw van De Schelft op dit moment niet in evenwicht met andere opgaven, huidig financieel klimaat en bijbehorende exploitatielasten. Zeker gezien de tekorten die de gemeente op zich af ziet komen en waarvoor al grote bezuinigingen en een verhoging van de inkomsten moeten worden gerealiseerd.

Volgens het CDA is het heel goed mogelijk en ook wenselijk voor de Noordwijkerhoutse gemeenschap om een nieuwe Schelft met sporthal en zwembad te realiseren, maar dit moet wel binnen acceptabele financiële kaders passen en daarbij moeten er geen financiële risico’s genomen worden. Jordy de Mooij:’’ In een gezin spaar je ook eerst voordat je iets koopt en lenen is altijd duurder’’. Wij staan als partij voor rentmeesterschap: eerst sparen en dan pas uitgeven. Het CDA deed dan ook tijdens de afgelopen raadsvergadering een voorstel om te sparen voor een permanente hal met exploitatie en verder het voorstel van het college, om nu het zwembad alvast te gaan bouwen, te volgen. Op deze manier zouden alle functies van De Schelft behouden blijven, doordat de tijdelijke Schelft langer blijft staan.’’ Dit voorstel is nog niet in stemming gebracht door het vroegtijdig afbreken van de raadsvergadering. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.