22 november 2018

CDA wint 5 zetels!

Afgelopen woensdag mocht u als kiezer naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Meer dan 3.100 inwoners hebben hun vertrouwen gegeven aan het CDA, waarvoor we hun zeer dankbaar zijn. Samen met de grote winnaar NZ Lokaal en de VVD zijn we op gelijke hoogte geëindigd met 5 zetels. We willen hierbij de winnaars van de verkiezingen van harte feliciteren (uiteraard NZ Lokaal maar ook Lijst Salman Noordwijk).
 
We zijn ons bewust van de wens van de kiezer en we zijn zeer bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen. Graag willen we de mouwen opstropen en ons gaan inzetten voor een succesvolle start van de nieuwe gemeente Noordwijk voor de periode 2019-2022. Daarbij willen we ook de CDA kiezers goed vertegenwoordigen in de nieuwe raad, waarbij ons verkiezingsprogramma als leidraad zal gelden voor onze werkzaamheden.
 
De komende tijd zal in het teken staan van het vormen van een nieuw gemeentebestuur. De tijd die we hebben is kort en zal enige druk leggen op het onderhandelingsproces. Desalniettemin kijken we met vertrouwen uit naar de komende weken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.