10 december 2023

Column: Onze woningmarkt

In de gemeente Noordwijk staat woningbouw hoog op de agenda, en terecht. Het tekort aan betaalbare huizen is een uitdaging die snel en doelgericht moet worden aangepakt. Hiertoe hebben we in Noordwijk al meerdere instrumenten beschikbaar als ook een woningbouwplanlijst waar tot 2030 een hoop projecten staan die ontwikkeld kunnen worden.

Als we het hebben over woningbouw staat voor het CDA het creëren van een inclusieve en duurzame samenleving centraal. Woningbouw is niet alleen een kwestie van stenen en cement, maar een fundament voor een bloeiende gemeenschap. Daarom moeten we niet alleen bouwen, maar ook investeren in de leefbaarheid en sociale cohesie in onze wijken.

Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk  zet in op een brede benadering van woningbouw, waarbij zowel kwantiteit als kwaliteit van essentieel belang zijn. Het streven naar voldoende woningen moet hand in hand gaan met het waarborgen van een divers aanbod. Dit betekent niet alleen betaalbare huizen voor starters, maar ook aandacht voor seniorenwoningen, sociale huur en passende voorzieningen voor mensen met specifieke behoeften.

Als het gaat om starters op de woningmarkt, pleit het CDA voor een uitgebreide aanpak. Naast het voortzetten van de starterslening moeten we innovatieve en flexibele woonvormen omarmen. Denk hierbij aan de bevordering van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij starters zelf mede-eigenaar worden van hun bouwproject en zo inspraak hebben in het ontwerp en de kosten.

Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk  benadrukt tevens het belang van een integrale aanpak. Het betrekken van lokale ondernemers en het stimuleren van werkgelegenheid in de bouwsector zijn van cruciaal belang om een gezonde economische groei te bevorderen en tegelijkertijd de woningbouw te versnellen.

Kortom, het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk streeft naar een inclusieve, diverse en duurzame aanpak van woningbouw. Door een combinatie van financiële ondersteuning, innovatieve woonvormen, lokale betrokkenheid en duurzame ontwikkeling kunnen we de uitdagingen op de woningmarkt succesvol aanpakken en een veerkrachtige gemeenschap in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk bevorderen. Hier moeten we de komende jaren sterk op inzetten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.