12 juni 2023

Column Ria Vink

Na een jaar als raadslid te functioneren, kan ik zeggen, het is interessant, ik leer nog steeds elke dag bij. Het is super fijn dat wij een fractie hebben met meerdere raads- en commissieleden, waardoor we het werk wat kunnen verdelen. Elk raadslid heeft zijn/haar aandachtsgebied, waardoor daar beter de focus op kan worden gelegd. We informeren elkaar over lopende zaken in het aandachtsgebied en met het fractieoverleg worden de punten besproken en bediscussieerd.

Mijn ‘domein’ is welzijn. Samen met Judith, het commissielid dat mij met raad en daad bijstaat, zijn we onlangs bij Provalu op bezoek geweest. Een mooie organisatie, die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. We hebben een rondleiding gekregen na uitleg over de werkwijze. Op verschillende manieren krijgen werknemers de kans op hun niveau te werken, intern bij Provalu, of bij externe bedrijven. Vindt een bedrijf het lastig vaste contracten te geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan worden deze in dienst bij Provalu gehouden en gedetacheerd bij de bedrijven. Het is echt maatwerk en het is fijn dat er organisaties als deze bestaan!

Binnenkort gaan we een ochtend meekijken bij de ISD. De ISD Bollenstreek voert voor onder andere onze gemeente de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg. Het is goed dat deze specialistische zorg en taak door professionals wordt uitgevoerd.

Op kleinere schaal hebben we meegekeken en geholpen tijdens de dag van NL doet bij de lokale speeltuin. Het opknappen door vrijwilligers van de waterspeeltuin, voordat deze open gaat, om het voor de zomer weer een fijne speelplek te maken voor de kleine kinderen.

We zijn in contact geweest met ouders en directie van de nieuwe school, een tijdelijke locatie in Noordwijkerhout, waar een nieuwe school methode is ingevoerd. Veel aanmeldingen, de noodlokalen zijn nu al te klein. Onlangs is hiervoor door de gemeenteraad akkoord gegeven voor de besteding aan nieuwe noodlokalen, in afwachting van de nieuwbouw van een schoolgebouw op die locatie . Het is goed om door contact met ouders, directie van de school en de verantwoordelijken binnen de gemeente, tot een goede oplossing te zijn gekomen.

We zijn op bezoek geweest bij Taalklas Duin- en bollenstreek, een school, gericht op kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en geen Nederlands spreken. Zij zijn welkom bij de Taalklas Duin- en Bollenstreek in Noordwijkerhout. Inmiddels is de school door de toestroom van o.a. Oekraïense kinderen, enorm gegroeid. Op verschillende locaties binnen de Duin- en Bollenstreek worden kinderen wegwijs gemaakt in de Nederlandse taal en cultuur. Bevlogen leerkrachten die vaak met handen- en voetenwerk contact hebben met de kinderen. Mooi om van dichtbij te zien.

U ziet, we zitten niet stil, proberen te luisteren naar wat speelt en daarop in te spelen. Indien u vragen heeft, stel ze gerust! Een mooie zomer gewenst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.