02 januari 2021

De beste wensen voor 2021!

Het jaar 2020 zit er gelukkig op. Het was een lastig jaar voor veel inwoners en ondernemers in de gemeente Noordwijk. Ondanks corona en de daaraan gekoppelde maatregelen heeft het CDA niet stil gezeten het afgelopen jaar.

Zo is er door het CDA nu een fatsoenlijke starterslening voor inwoners die hun eerste huis kopen en is deze starterslening nu ook te gebruiken voor nieuwbouwwoningen.

Een ander voorbeeld is het door de raad aangenomen amendement waarbij er een tariefverschil is ontstaan tussen parkeerterreinen en de straten. Hierdoor ontlast je immers de straten waar mensen zelf hun auto graag kwijt willen.

De komende jaren krijgt ook onze gemeente te maken met het steeds mee opwekken van duurzame energie. Het CDA is van mening dat dit zoveel mogelijk moet door te werken met lokaal eigendom (van bijvoorbeeld zonneparken of windmolens). Helaas heeft onze motie die dit wilde bewerkstelligen het niet gehaald. We gaan hier zeker nog op inzetten.

Bij het programma dienstverlening hebben wij afgelopen jaar het VVD amendement gesteund om zo een verbouwing van de receptie/gemeentelijke balies tegen te gaan. Dienstverlening vanuit de gemeente naar haar burgers in belangrijk maar dit hoeft niet perse door een verbouwing van de publiekshal. Onze aangenomen motie om de publieksbalie te behouden voor de kern Noordwijkerhout past dan wel weer bij een goede dienstverlening in onze ogen.

Onze motie over het inventariseren en opknappen van speeltuintjes heeft het ook gehaald. Ook hier zijn wij heel blij mee. Het is belangrijk dat er voldoende en veilige speellocaties zijn voor onze kinderen. In dit kader zijn wij ook blij met de aangenomen motie over het sneller realiseren van extra lokalen voor de Noordwijkerhoutse jeugd (Prinsenhof).

Nog een aantal in onze ogen belangrijke moties die wij hebben gesteund zijn de D66 motie voor een beter openbaar vervoer, de motie van de VVD over een impuls voor De Zilk (voorzieningen en woningbouw) en de motie buurtsportcoach/leefstijlcoach van Lijst Salman Noordwijk.

Helaas hebben onze moties om de entree van de dorpskernen te verfraaien, een nachtbus en een alternatief voor de drain in de Parallelboulevard het niet gehaald.

Rest ons nog om u een fantastisch 2021 toe te wensen. Ook in 2021 gaan wij weer hard voor u aan de slag. Heeft u tips of suggesties? U mag altijd mailen, appen of bellen!

Namens de fractie,

Jordy de Mooij : J.demooij@raadnoordwijk.nl

Sebastiaan Duivenvoorde: S.duivenvoorde@raadnoordwijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.