07 mei 2021

De Schelft

Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk is van mening dat er nu snel een stap gezet moet worden naar een nieuwe Schelft en daarom hebben wij het voortouw genomen om de bespreking over De Schelft naar voren te halen. Dat is gelukt! Op 20 mei is er een extra commissievergadering over De Schelft. Natuurlijk zijn wij daar blij mee. Ook hebben wij naar aanleiding van de berichtgeving over de diefstal bij zwembad De Schelft een aantal vragen gesteld.

In de brief van het college aan de raad van de gemeente Noordwijk van 4 mei 2021 over vandalisme in De Schelft valt te lezen dat heropening van het zwembad De Schelft zeer lastig gaat worden doordat er diverse keren is ingebroken en er leidingen en machines zijn gestolen. Naar aanleiding van deze brief heeft de fractie van het CDA de volgende vragen: Vragen

1. In de brief heeft u het over het feit dat er in de afgelopen periode sprake is geweest van diefstal in het zwembad. Hoe moeten wij ‘’de afgelopen periode ‘’ lezen? Gaat het hier om weken, maanden?

2. Was er sprake van adequate beveiliging bij het zwembad (camera’s, alarmsysteem etc.)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn er direct na de brand in november veiligheidsmaatregelen genomen bij het zwembad om diefstal te voorkomen? Waarom wel/niet?

3. In uw brief schrijft u dat heropening van het zwembad zeer lastig en kostbaar zal gaan worden door de recente inbraken. Kunt u aangeven in hoeverre het reëel was geweest om het zwembad te heropenen zonder de diefstal van de installaties?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.