18 september 2023

´Laat het dossier De Schelft niet leidend zijn bij het vormen van een nieuwe coalitie´

Dat was het advies van verkenner Arie van Erk. Maar ‘de Schelft’ blijft voorlopig nog volledig centraal staan.Bij de gesprekken over ‘hoe nu verder met de Schelft’ is de emotie de rode draad. Dat hebben de Noordwijkerhoutse raadsleden, zeker die van het CDA, ook in het dagelijks leven moeten ervaren. Met aan hun adres vaak stevige en feitelijk onacceptabele persoonlijke verwijten. We hebben een gesprek daarover met Noordwijkerhouter en CDA-er Max Uphoff. Die ons ontvangt in zijn kantoor in Lisse: ‘Blij Les’ (een concept om basisschoolleerlingen en middelbare scholieren met behulp van studenten snel en betaalbaar bij hun schoolvakken te ondersteunen). We spreken Uphoff in verband met zijn hoofdrol als Noordwijkerhouter in het dossier de Schelft. 

Trage besluitvorming

Uphoff, net klaar met zijn studie Philosophy, Politics en Economics, vertelt dat hij altijd al het politieke midden wist te waarderen en daarom al gauw koos voor het CDA. Hij maakte als inwoner kennis met de trage besluitvorming in het gemeentehuis tijdens een zaak die onder andere hem en zijn moeder betrof. De directe aanleiding om zelf politiek actief te worden. Inmiddels heeft hij zijn plek in de lokale politiek veroverd.

In de Noordwijkse gemeenteraad werd hij aanvankelijk verrast door de openlijke tegenstellingen tussen Noordwijkers en Noordwijkerhouters. Hij stelde vast dat het veel minder over de inhoud ging, maar wel over meningen naar aanleiding van geuite meningen. Hij veroordeelt dit en vindt dat het, zeker in belangrijke zaken zoals nu bij de Schelft, altijd zou moeten gaan over de inhoud en nadrukkelijk alleen maar op basis van feiten.

Verschillend

Nadat collega Ria Vink zich in een commissievergadering had laten ontvallen dat er in de fractie verschillend over werd gedacht, bleken andere partijen erop te rekenen dat er ook verdeeld gestemd zou worden. Uphoff legt uit dat het CDA heel nauwgezet de verschillende feiten had beoordeeld en dat er uiteindelijk een unanieme mening werd gevormd waarbij coalitieafspraken, dat alles binnen de gestelde financiële normen van investeringen en jaarlijkse exploitatielasten zou dienen te worden gerealiseerd, uiteindelijk moesten worden nagekomen. Het amendement van de VVD paste daar volgens het CDA zeker niet binnen. 

Sporthal

Zelf schreef Uphoff mee aan de ingediende CDA-motie. Waarin onder meer werd voorgesteld de tijd te nemen door de tijdelijke hal voorlopig te blijven benutten en in de tussentijd te sparen voor een permanente hal. Uphoff noemt de term ‘sparen’ niet de meest gelukkige woordkeuze, maar wil wel benadrukken dat jaarlijks reserveren zeker mogelijkheden biedt voor realisatie van een sporthal/evenementenhal, op de langere termijn. Hij legt bovendien uit dat de suggesties zoals een sporthal realiseren bij VVSB op de Boekhorst zijn ogen niet reëel zijn vanwege de groei die de club nu door maakt. Uphoff laat ook nog even een ballonnetje op als hij zijn opperste verbazing uitspreekt over het feit dat de VVD-fractie met het indienen van het beruchte amendement, het advies van zijn eigen wethouder op basis van de nuchtere cijfers, compleet negeerde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.