11 juni 2020

LEEF mee!

In het rondetafelgesprek van 16 juni zal er o.a. gesproken worden over het raadsvoorstel voor de totstandkoming van een sociale kaart, een heel goed idee vind ik!

Het doel van een sociale kaart is om inwoners te helpen zelf de weg naar de juiste ondersteuning of de oplossing van hun probleem te zoeken. Een tweede doel is informele ondersteuners (vrijwilligers, mantelzorgers e.d.) en professionals in het sociaal domein te voorzien van informatie over de voorzieningen in de gemeente. Met dit voorstel wordt het college geadviseerd om een online en fysieke kaart te combineren door gebruik te maken van het Magazine LEEF!

Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment mensen wonen in de gemeente Noordwijk met een hulpvraag die door het woud aan aanbieders en regeltjes niet de juiste hulp kunnen vinden. Hierdoor zien sommige inwoners af van vragen om ondersteuning. Met behulp van en sociale kaart is het voor inwoners makkelijker om de juiste hulp te vinden. Deze sociale kaart zal niet alleen een fysiek gedeelte kennen maar ook een website voor mensen die hulp zoeken en voor vrijwilligers en professionele zorgverleners.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om inwoners die eenzaam zijn, verminderde psychische gezondheid ervaren of gewoon mensen die een maatje of groepje zoeken om mee te sporten of om creatief bezig mee te zijn.

Wat belangrijk is om te benadrukken is dat op de sociale kaart nadrukkelijk niet alleen professionele organisaties komen te staan maar ook bijvoorbeeld verenigingen. Verenigingen vervullen een grote rol in bijvoorbeeld het bestrijden van eenzaamheid. Als lid van een vereniging kun je het gevoel weer krijgen nuttig te zijn, lekker bezig te zijn en er weer bij te horen.

Het is belangrijk om het bestaan van de sociale kaart goed onder de aandacht van de inwoners van Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk te bergen omdat in het verleden is gebleken dat bekendheid en gebruik relatief beperkt waren. De gemeente gaat dit dan ook actief promoten! Heel goed!

Iedereen telt mee! Dat is een prima uitgangspunt om deze sociale kaart tot een succes te maken en het verschil te maken voor veel mensen!

Tenslotte wil ook nog even wijzen op de onderstaande twee regelingen.

https://www.magikweermeedoen.nl/

https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Zorg_werk_en_inkomen/Werk_en_inkomen/Doe_mee_regelingen

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Duivenvoorde

CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.