18 september 2018

Lenie Zoetendaal stelt zich niet beschikbaar als kandidaat voor de CDA kieslijst

Als CDA willen we een campagne voeren op inhoud en niet op personen.

Lenie denkt daar anders over; dat betreuren wij, en nog meer haar vertrek.

Dat was volgens ons niet nodig geweest.

Lenie heeft onder lastige omstandigheden oppositie moeten voeren in Noordwijk.

Met vragen en moties heeft ze in de Gemeenteraad anderen proberen te overtuigen.

Dat heeft ze uitstekend gedaan met diepgaande kennis van de dossiers en vele gesprekken met degenen waarom het gaat. Met veel inzet heeft ze ernaar gestreefd de decentralisatie goed in te bedden in Noordwijk, met vele contacten hierover in de regio, de provincie en het Rijk. Lenie vertegenwoordigt daarnaast de gemeente Noordwijk in regionale bijeenkomsten. We zullen haar node missen in de nieuwe raadsperiode en zullen haar werk voortzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.