10 november 2021

Motie CDA en Doen! aangenomen tijdens de Begrotingsraad

Het CDA is blij dat de raad ideeën van het CDA onderschrijft

De gemeenteraad van Noordwijk;

In vergadering bijeen op 10 2021;

Constaterende dat;

•Tijdens de vergadering over de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Noordwijk en de Van Erk groep er veel discussie was over de storting van € 25.000,- per niet gerealiseerde sociale woning in de gemeentelijke bestemmingsreserve sociale huur bij het niet realiseren van 30% sociale huurwoningen;

•De raad over het algemeen het bedrag van € 25.000,- per niet gerealiseerde sociale woning veel te laag vond;

•Gezien de grote prijsstijgingen van de afgelopen jaren dit bedrag inderdaad als laag kan worden gezien;

Overwegende dat;

•Bij het niet-realiseren van sociale huurwoningen door een projectontwikkelaar het van groot belang is dat deze woningen elders wel kunnen worden gerealiseerd;

•Er meer kans is op het wel realiseren van meer sociale huurwoningen wanneer er een groter bedrag in de bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen zit;

•Het hoog tijd is om de verordening bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen bij de tijd te brengen;

Dictum:

Verzoekt het college:

Om met een hernieuwd voorstel te komen om de verordening bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen bij de tijd te brengen en de eigentijdse (gedifferentieerde) oplossingen van omliggende gemeenten hierbij te beschouwen. Tevens het verzoek om een jaarlijkse indexatie van het bedrag in het voorstel mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag

Jordy de Mooij

CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.