17 februari 2021

Motie De Schelft aangenomen

Afgelopen dinsdag 16 februari heeft de gemeenteraad het voorstel van CDA, Bruisend Noordwijk, NZlokaal, VVD en fractie Doen! Inzake De Schelft aangenomen.

In het voorstel roepen de partijen op zo snel mogelijk de problematiek rondom de nieuwbouw van De Schelft inzichtelijk te maken voor de raad en de inwoners van de gemeente Noordwijk. Ook vragen de partijen aan het college snel een participatietraject te starten met inwoners, omwonenden en verenigingen en de gegevens uit de reeds gedane inventarisatie hierbij te betrekken. Tenslotte vragen de partijen om nog voor het zomerreces de raad in de gelegenheid te stellen om tot besluitvorming over te gaan voor wat betreft nieuwbouw van De Schelft.

Sebastiaan Duivenvoorde: ‘’Veel verenigingen zijn hard getroffen door het afbranden van De Schelft en daarom vinden wij dat er snel een passende oplossing moet komen’’. ‘’Wij zijn dan ook erg blij dat de meerderheid van de raad hier ook zo over denkt, het is nu aan het college om dit snel op te pakken’’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.