28 september 2022

Motie kabelgoot aangenomen

Motie kabelgoot tegels aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 27 september ris de motie van het CDA over kabelgoot tegels aangenomen. Hieronder de hele motie:

MOTIE LID Duivenvoorde over mogelijkheid opladen elektrische auto aan het trottoir

De raad van de gemeente Noordwijk, in vergadering bijeen op 27 september 2022

Constaterende dat:

- Het voor bewoners niet mogelijk is de elektrische auto op te laden vanuit huis, als zij geen parkeerplaats bezitten op eigen terrein;

- Het in de gemeente Noordwijk niet is toegestaan om kabels over de stoep te leggen;

- Deze kabels over het trottoir een gevaar voor de voetgangers kan zijn;

- Bewoners die duurzaam bezig zijn, die bijvoorbeeld met de energie opgewekt uit zonnepanelen de eigen auto willen opladen, nu tegen de beperking aanlopen;

- Openbare laadpalen daarnaast doorgaans een hoger tarief per kilowatt rekenen dan thuis opladen, waardoor mensen minder snel geneigd zijn een elektrische auto aan te schaffen of andere manieren verzinnen om toch de auto te kunnen opladen, met mogelijk gevaarlijke situaties tot gevolg

Overwegende dat:

- Alles in het werk gesteld moet worden om vrijwillige verduurzaming aan te moedigen;

- Het onder voorwaarde mogelijk moet zijn voor bewoners die dit willen, met zelf opgewekte energie de auto te kunnen opladen;

- Er initiatieven zijn om het probleem van de kabels over het trottoir op te lossen: In meerdere gemeenten worden al kabelgoot tegels gebruikt.

- Bij openbare laadpalen vaak het “laadpaal kleven” een tekort aan laadpalen in de hand werkt;

- De salderingsregeling voor opwekken/teruglevering van energie zal de komende jaren afgebouwd worden.

Verzoekt het College:

- Onderzoek te doen naar beleid voor een dergelijk initiatief;

- De gemeenteraad binnen een half jaar te informeren over de ontwikkelingen

en gaat over tot de orde van de dag

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Duivenvoorde

Namens de fractie van het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.