22 juni 2022

Motie om de Sinterklaasintocht te redden unaniem aangenomen

Afgelopen raadsvergadering heeft de Bas Brekelmans namens de VVD een motie ingediend over de Sinterklaasintocht. Deze motie werd ook door ons medeondertekend.

Middels een brief hebben de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) en de Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging Noordwijkerhout Centrum (NC) ons als gemeenteraadsleden op 13

juni geïnformeerd over de financiële problematiek die zij ervaren om de jaarlijkse Sinterklaasintocht te kunnen blijven organiseren. Als gevolg van oplopende kosten en veranderende veiligheidseisen is het voor de NOV en de NC niet meer mogelijk om de door jong en oud zo gewaardeerde intocht te organiseren en financieel rond te krijgen zonder aanvullende subsidie van de gemeente. Het wegvallen van de intocht in ons dorp vinden wij als familie-en gezinspartij niet acceptabel. De intocht heeft een brede maatschappelijke en sociale functie en vormt een waardevolle Nederlandse traditie. De inzet van onze verenigingen en ondernemers om dit elk jaar weer op een leuke, feestelijke en veilige manier te realiseren verdien daarom onze steun. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. In de aangenomen motie riepen wij het College dan ook op om de aan de hartenkreet van de NOV en NC tegemoet te komen en hen als enthousiaste organisator te ondersteunen met de gevraagde aanvullende jaarlijkse subsidie.

Voor het lopende jaar 2022 voorziet dit amendement daarin. Voor de jaren 2023 en daarna zal er bij de behandeling van de perspectiefnota het college per motie worden verzocht om bij het

opstellen van de begroting rekening te houden met een subsidie van maximaal 13.500 EUR voor dit zo breed gedragen evenement voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gezamenlijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.