29 november 2023

Motie over onderzoek gratis lidmaatschap Bibliotheek tot en met 27 jaar unaniem aangenomen door de raad

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noordwijk van dinsdag 28 november, is een motie van het CDA (gesteund door de VVD, D66 en MetLef) over het gratis lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek oprekken tot en met 27 jaar unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Tijdens het bespreken van dit voorstel bleek al snel dat een grote meerderheid van de gemeenteraad deze motie kon ondersteunen en ook de wethouder was positief. De wethouder gaf aan ook het gratis maken van het lidmaatschap van de bibliotheek voor minima mee te willen nemen in het onderzoek. 

Uit cijfers blijkt dat de cijfers van lidmaatschappen bij de Openbare Bibliotheken drastisch zakken bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Door het oprekken van de leeftijdsgrens voor een gratis lidmaatschap tot 27 jaar in andere gemeenten, is gebleken dat het ledenbestand fors groeit, meer mensen blijven lid na hun 27e.

Initiatiefnemer Sebastiaan Duivenvoorde: ´de gemeente Noordwijk heeft een maatschappelijke opgave voor een geletterde samenleving omdat goed kunnen lezen belangrijk is in onze samenleving ́. ´Ik begrijp dat een lidmaatschap bij de Openbare Bibliotheek niet de heilige graal is tegen ontlezing, maar ik verwacht dat dit mensen wel motiveert om terug te komen bij de bieb´.  

Voor het zomerreces gaat het college de maatschappelijke en financiële uitkomsten van het onderzoek delen met de gemeenteraad.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.