01 juni 2022

Motie sneller OV aangenomen

De motie ''snel OV scoort, ook voor Noordwijk'' die door D66, CDA, PUUR, Bruisend Noordwijk, PvdA en GroenLinks is unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 31 mei.

De motie roept op om het openbaar vervoer in onze gemeente aanzienlijk te verbeteren en de reistijden tussen de kernen onderling en naar de stations Voorhout, Sassenheim en Hillegom aanzienlijk te verkorten. Deze motie roept het college op om deze aanvulling op de zienswijze kenbaar te maken bij de provincie en Holland Rijnland.

Verbeteren van het openbaar vervoer in onze gemeente is voor het CDA van belang. Hiermee kan een belangrijke stap in de juist richting gezet worden

Link naar de hele motie: https://noordwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/.../8d4aeeb8...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.