09 juli 2020

Motie starters op de woningmarkt  aangenomen in Noordwijk!

Afgelopen woensdag 8 juli is in de gemeenteraad van Noordwijk de motie over meer aandacht voor starters op de woningmarkt die door het CDJA Duin- en Bollenstreek (CDA-jongeren) is opgesteld, aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering werd door de CDA-fractielid Jordy de Mooij de motie ingediend en toegelicht. Hiermee roept de fractie onder andere het college op om de starterslening te verhogen van EUR 25.000 naar EUR 50.000 en dat die aangevraagd kan worden bij huizen tot EUR 310.000 in plaats van EUR 230.000.

‘’Op de woningmarkt in de Duin en Bollenstreek en dus zeker ook in Noordwijk is het voor jonge starters steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden’’, aldus Jordy de Mooij. ‘’Daarom heeft het CDJA Duin en Bollenstreek samen met het CDA een motie opgesteld en ingediend’’. ‘’Met deze motie hopen wij als CDJA Duin- en Bollenstreek een impuls te geven aan de woningmarkt voor jongeren in onze streek’’.

Jordy de Mooij vervolgt: ‘’Voor het sociaal en economisch aantrekkelijk en leefbaar houden van de streek is het van belang dat jongeren en startende huishoudens in de streek blijven’’.  ‘’Ik ben daarom ook blij dat deze motie in Noordwijk is aangenomen.

In de motie verzoekt het CDA/CDJA het college naast bovengenoemde verruiming van de voorwaarden ook om jongeren actief te informeren over de startersleningen. “Daarin kunnen we constructief met het college aan de slag hoe wij dit vorm willen geven. Uiteraard hebben wij ook om een update binnen een half jaar gevaagd omtrent de aangenomen motie, we houden een vinger aan de pols’’.

De motie om jongeren op de startersmarkt te ondersteunen werd eerder al aangenomen in de gemeente Lisse.

Het CDJA Duin en Bollenstreek is een politieke jongerenorganisatie die opkomt voor de belangen van jongeren in de streek. Voor mee informatie kan men contact opnemen met Willem Nagtegaal: willemnagtegaal007@gmail.com of het CDJA Duin en Bollenstreek volgen op Instagram en Facebook.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.