05 november 2023

Raadscolumn

Raadscolumn Sebastiaan Duivenvoorde (CDA): Communiceren valt te leren 

Als raadslid krijg ik met regelmaat de vraag van inwoners: ‘Hoe had ik dat kunnen weten?’ of de opmerking: ‘Nou, daar had ik dan wel een brief over verwacht!’. Meestal gaan deze zaken dan over het afsluiten van een weg of werkzaamheden in een straat, maar dit was ook het geval bij het plaatsen van bijvoorbeeld haken voor de inzameling van plastic afval. Ondanks de grote inspanning van de gemeente Noordwijk voor duidelijke communicatie via verschillende kanalen blijkt het dus zo te zijn dat dit nog niet altijd voldoende goed gaat.

Het kan dus beter 

Dat inwoners soms onvoldoende op de hoogte zijn van bepaalde werkzaamheden of veranderingen in de gemeentelijke dienstverlening is iets wat de gemeente zich aan moet trekken. Vertrouwen in de overheid is belangrijk, en door voldoende en juiste communicatie kan dat vertrouwen worden vergroot. Conclusie is dus ook: Het kan dus beter!

Hoe dan?

De grote vraag is dan natuurlijk: Hoe dan? Welke mogelijkheden zijn er om de communicatie naar de inwoners verder te verbeteren? 

Naast het meer kenbaar maken van de sociale media kanalen van de gemeente is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de lokale krant op meer plekken beschikbaar te stellen voor de inwoners. In deze krant staan de berichten uit de gemeente en zijn dus voor inwoners nuttig om te lezen. Deze krant valt helaas niet altijd bij mensen op de deurmat. Vandaar dat het meer verspreiden via bijvoorbeeld lokale winkels zeker goed is!

Maar ik denk ook dat we naar moderne oplossingen moeten kijken. Waarom kan er bijvoorbeeld vanuit de gemeente geen Whatsappgroep komen per kern (Noordwijk-Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk) waarin de belangrijkste gemeentelijke informatie kan worden gedeeld? Inwoners kunnen zich dan aanmelden voor een groep en op die manier altijd goed op de hoogte blijven van voor hen relevante zaken zoals bijvoorbeeld werkzaamheden in hun eigen buurt. Op deze manier is de communicatie simpel en direct. Of vragen kunnen stellen door inwoners via Whatsapp? Het is wat mij betreft de moeite waard om dit verder te onderzoeken, dat ga ik dan uiteraard ook doen. Communiceren valt te leren!

#gemeenteraad #communiceren #dezilk #noordwijkerhout #noordwijk #noordwijkaanzee

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.