22 april 2021

Raadscolumn Jos Beugelsdijk: De menselijke maat

Mensen die regelmatig de lokale politiek volgen, zullen zeker gemerkt hebben dat heel veel aandacht uit gaat naar onderwerpen die direct op ons zelf betrekking hebben. Of toch niet? Er is bijvoorbeeld al heel veel aandacht besteed aan de parkeertarieven in Noordwijk, al weer minder aan verkeer en nog veel minder aan jeugdzorg. Heeft het met geld te maken hoe belangrijk het is voor de mens?

De begroting 2021 geeft voor verkeer en parkeren een bedrag van € 9,1 miljoen en voor het sociale domein € 39,4 miljoen aan, dus dat zal de reden niet zijn. Als raadslid wordt van je verwacht dat je het algemeen belang dient, stuurt en controleert op hoofdlijnen, zonder de details uit het oog te verliezen. En daarbij is het aan u om te boordelen of we voldoende aandacht blijven houden voor de menselijke maat.

Toen we startten als nieuwe fusie gemeente Noordwijk, constateerden we een groot verschil aan het aantal sociale huurwoningen. In Noordwijkerhout en De Zilk zaten we aan de norm van 30% terwijl in de voormalige gemeente Noordwijk dat aantal niet gehaald werd. Alle partijen zijn het erover eens dat hier een inhaalslag moet komen. Maar niet ten koste van het welzijn van de mens. Evenwicht tussen welvaart en welzijn moet er wel blijven, omdat we als raadsleden niet gekozen zijn voor de waan van de dag, maar juist voor de nieuwe generaties omdat aan hun de toekomst is. Ook dan zullen er mensen zijn bij wie 'het geld tegen de plinten aan klotst' en mensen die van hun inkomsten altijd 'een stuk van de maand over houden'. Met andere woorden: mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

In de komende periode komen er weer verkiezingsprogramma’s. Kunt u ze beoordelen of u daarin de menselijke maat voldoende in terugvindt? Voor de één is dat veiligheid en welzijn, de ander jeugd- en ouderenzorg. Het CDA streeft naar een gezonde mix met oog voor de menselijke maat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.