26 januari 2022

Raadscolumn Wim van Haaster (CDA): Van Bloemenbadplaats naar Kuuroord?

Begin januari werd een digitale commissievergadering gehouden met als onderwerp de manier waarop de Noordwijkse Kuuroordstatus gestalte moet gaan krijgen. De commissie werd geïnformeerd over het voornemen een bedrag van 7 ton ter realisatie van de status beschikbaar te stellen.

Tijdens de behandeling werd ook de vraag gesteld of de teelt van bloembollen met het gebruik van 'gewasbestrijdingsmiddelen' hierin zou passen. Het gaf mij het gevoel dat de komende jaren de Kuuroordstatus het beleid zal gaan bepalen.

Het dossier Bronsgeest: hier is 25 jaar geleden een heel gebied met eerste klas bollengrond opgekocht om de uitbreiding van Noordwijk in de toekomst te realiseren. Gezien het huidige beleid van de Greenport Duin en Bollenstreek, een tegenstrijdige beslissing. Maar door in het verleden gemaakte afspraken met het Bouwfonds en woningbouwcorporaties zijn miljoenenclaims ontstaan. Echter geheel tegen mijn zin, moest hierdoor een gedeelte van het gebied met woningen worden ingevuld. Regelmatig worden nog pogingen ondernomen om het hele gebied Bronsgeest met woningen in te vullen.

De Shameplekken: een nieuwe ontwikkeling in het Noordwijk Zee gebied waar de 'Van der Putte Shameplekken' waarschijnlijk in de toekomst ingevuld gaan worden. Dit zou natuurlijk perfect passen in de uitstraling van de gemeente Noordwijk gezien die Kuuroordstatus, welke elke 5 jaar getoetst wordt. Naar mijn idee betreft deze status de gehele gemeente Noordwijk, ook de gebieden in het zogenaamde 'Achterland'. Daar zijn nog meerdere Shameplekken te vinden, onder andere het Achterweg gebied. Echter door een 'Linkse Lobby' werd een bestemmingsverandering voor toekomstige woningbouw in dit gebied door de provincie afgewezen. Zo zijn er meer gebieden in onze gemeente Noordwijk die hun agrarische functie verloren hebben of in de toekomst gaan verliezen.

Dat er in de toekomst woningen voor onze inwoners bij moeten komen, daarover is wat mij betreft geen discussie. Ook, dat dit moet gebeuren, in verhouding, voor alle woongebieden zodat de lokale leefbaarheid in onze gemeente op orde blijft. Maar laten we alsjeblieft, waar mogelijk, in de gemeente Noordwijk de Shameplekken gebruiken voor toekomstige woningbouw en het 'Open Karakter' van ons gebied respecteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.