15 oktober 2020

Roerige tijden

Het zijn roerige, onzekere tijden waar we op dit moment in leven. 

Sinds Maart dit jaar is er een hoop veranderd in de wereld en zijn er een hoop dingen die zo vanzelfsprekend waren niet meer zo vanzelfsprekend.

We zijn nu 7 maanden verder en de digitalisering van het dagelijkse leven is een feit geworden, zo worden vele vergaderingen nu ingepland via diverse digitale kanalen, inkopen worden nog meer gedaan via het internet en is thuiswerken de nieuwe norm. 

Het is uiteraard prachtig dat de techniek van deze tijd elkaar op afstand toch dichtbij elkaar kan brengen, de mens heeft van nature toch echt behoefte aan sociaal contact.

Juist in deze tijden waarin we  fysiek afstand houden en niet mogelijk is dicht bij elkaar te zijn is het belangrijk dat we naar elkaar om blijven kijken, wat voor de een iets kleins kan zijn kan voor degene die het nodig hebben een groot gebaar zijn.

Gelukkig zijn er in deze tijden een hoop mensen die in de bres springen voor hun medemens zo vinden er een hoop sociale initiatieven in de gemeente Noordwijk plaats.

Zo zet onder andere de stichting Reuring zich online in voor mensen die bijvoorbeeld alleen thuiszitten.

Ook kun je creatief of muzikaal aan de slag bij Welzijn Noordwijk.

Of wil je vanuit huis een cursus gaan beginnen? bij het Noordwijks leerlokaal kun je daarvoor terecht.

Ook de economie heeft zwaar te lijden door deze periode, zo ook in onze gemeente Noordwijk; de horeca die aan banden wordt gelegd, de hotels met een lage bezettingsgraad en de winkeliers met lagere omzetten.

Het is heftig voor iedereen die hierdoor, op wat voor manier dan ook, door getroffen wordt en ik hoop dan ook dat iedereen zijn eigen manier vind om met alles om te gaan zowel zakelijk als privé. Laten we elkaar helpen en steunen waar nodig. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.