25 januari 2022

Schriftelijke vragen

Aanleiding

In het Algemeen Dagblad van 21-01-2022 stond een stuk over een proefproject in Dordrecht met eigen gemeentelijke bewindvoerders voor mensen met schulden. Dit project bleek succesvoller dan gedacht. Deelnemers blijken sneller uit de financiële problemen dan bij commerciële partijen. Soms zijn mensen in twee jaar van hun schulden af terwijl daar normaal 5 jaar voor staat. Bovendien is er een grote mate van klanktevredenheid en ervaren mensen minder stress.

Vragen

1. Heeft het college weet van dit proefproject in Dordrecht?

2. Is het college het mee het CDA eens dat het voorbeeld van Dordrecht een mooie aanleiding is om dit in Noordwijk ook te proberen? Zo ja, binnen welk termijn wil het college dit gaan oppakken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.