15 juni 2023

Schriftelijke vragen buitenspelen

Aanleiding 

Op 14 juni is het weer nationale Buitenspeeldag! Op 30 mei heeft Jantje Beton een brandbrief gestuurd aan de gemeenten/burgemeesters in Nederland. Recente onderzoeken van Jantje Beton hebben uitgewezen dat kinderen steeds minder  buitenspelen. Eén op de zes zelfs nooit. Omdat ze geen tijd hebben. Omdat er geen veilige  speelplek is. Omdat ze vooral binnen zitten, achter schermen. Er zijn 300.000 kinderen in ons  land die nooit buitenspelen. We verliezen zo een generatie aan binnenzitters! Dat kan en moet  anders; dat vinden de kinderen zelf ook. Kinderen zijn namelijk nog altijd dol op buitenspelen. Een ruime meerderheid van de kinderen  (65%) geeft aan vaker buiten te willen spelen; dit aantal is nog hoger in stedelijk gebied.  Kinderen willen wel, maar kunnen vaak niet. We moeten als volwassenen en als beleidsmakers  iets doen. Anders hebben we straks een hele generatie kinderen die alleen maar binnen zit. Dat vindt men bij Jantje Beton onacceptabel. Want buitenspelen is enorm belangrijk voor de persoonlijke, fysieke,  mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. De fractie van het CDA zet het belang van gezinnen en kinderen op de eerste plaats en  deelt de mening van Jantje Beton en heeft daarom de volgende vragen: 

Vragen

  1. In hoeverre erkent het college de problematiek van het te weinig buitenspelen van kinderen?
  2. Kan het college aangeven hoe dit in de gemeente Noordwijk precies zit? Spelen hiermee of minder kinderen buiten dan bijvoorbeeld landelijk gemiddeld?
  3. Wat is de invloed van de buurtsportcoaches op het aantal kinderen dat in de gemeente Noordwijk buiten speelt? Is dit in cijfers uit te drukken?
  4. Is er bij het vernieuwen van de speelplaatsen in de gemeente Noordwijk aan de kinderen gevraagd wat hun wensen zijn? Zo ja, kon daar wel of niet aan voldaan worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke aandacht is er op basisscholen in de gemeente Noordwijk voor buitenspelen? Zijn daar goede praktijkvoorbeelden van?
  6. Op welke manier heeft het college ideeën bij het extra inzetten op het  buitenspelen van kinderen na de brief van Jantje Beton gelezen te hebben?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.