25 november 2021

Schriftelijke vragen drugsgebruik in Noordwijk

Aanleiding

Aan drugs ligt een onderwereld ten grondslag met geweld en intimidatie. De productie van drugs leidt daarnaast tot giftige dumpingen van drugsafval in de natuur met gigantische milieuschade tot gevolg. Het CDA vindt dat we onze ogen niet mogen sluiten voor de wereld die schuilgaat achter het gebruik van een pilletje of lijntje. Om meer grip te krijgen op de situatie is het belangrijk inzichtelijk te maken hoeveel en wat voor drugs er in onze gemeente gebruikt worden. Dat helpt ook bij een gerichte aanpak van drugscriminaliteit.

In Rotterdam worden er bijvoorbeeld dagelijks 40.000 lijntjes cocaïne, 67.000 joints, 25.000 lijntjes speed en 2.400 gebruikershoeveelheden crystal meth (methamfetamine) gebruikt. Dat bleek uit het rioolwateronderzoek dat de gemeente dit jaar liet uitvoeren door wateronderzoeksinstituut KWR. Het onderzoeken van rioolwater is relatief eenvoudig en snel uit te voeren. De cijfers laten zien dat Nederland qua gebruik van cocaïne en XTC in de Europese top zit. Daarnaast kan nu beter worden ingeschat hoe groot de lokale Rotterdamse drugsmarkt is.

Rotterdam is niet de enige gemeente die een dergelijk onderzoek liet uitvoeren. Ook de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven controleren periodiek in het rioolwater op drugs. Het CDA vindt het belangrijk dat we ook in onze gemeente een beter beeld krijgen van het drugsgebruik. Daarnaast helpt periodiek onderzoek om trends te detecteren en daarbij beleidswijzingen te kunnen doorvoeren, bijvoorbeeld gericht tegen dumpingen van drugsafval in de natuur.

Het CDA heeft daarom de volgende vragen aan het college:

Vragen

Rioolonderzoek

 1. Deelt het college de zorg van het CDA dat het drugsgebruik in Noordwijk steeds normaler lijkt te zijn geworden;
 2. Heeft het college een beeld van de drugsverslavingsproblematiek in onze gemeente, bijvoorbeeld vanuit gesprekken met zorginstellingen en jongerenwerkers;
 3. Op de Bollenstreekomroep hebben wij gelezen dat de gemeente het rioolwater op drugs wil gaan onderzoeken.
  1. Zijn er gegevens bekend over de hoeveelheid drugsgebruik, zoals af te meten aan de aanwezigheid van concentraties drugs in het rioolwater van onze gemeente in de afgelopen jaren;
 4. Zo ja, hoe verhouden deze cijfers zich tot tien jaar geleden;
 5. Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot buurtgemeentes en/of gemeentes van vergelijkbare grootte;
 6. Zo nee, waarom niet?
 7. Is het college bereid om periodiek de aanwezigheid van drugs te laten meten in het rioolwater door een wateronderzoeksinstituut als KWR, teneinde een op gegevens van drugsgebruik gebaseerde aanpak van drugsproblematiek te kunnen ontwikkelen?

Drugsdumpingen

  1. Zijn er gegevens bekend over de frequentie en ernst van dumpingen van drugsafval in Noordwijk;
  2. Wat zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten van het opruimen van gedumpt drugsafval in onze gemeente;
  3. Hoe groot en ernstig is de milieuschade die dumpingen van drugsafval bewerkstelligen in natuurgebieden van onze gemeente;
  4. Welke organisaties dragen de kosten voor het opruimen van de drugsdumpingen en van de door de dumping veroorzaakte milieuschade en worden er ook kosten verhaald op privépersonen;
  5. Zijn er ooit aangiftes gedaan tegen personen die verdacht zijn van het dumpen van drugsafval in onze gemeente?
 1. Heeft het college gesprekken met eigenaren van natuurgronden in onze gemeente, zoals Staatsbosbeheer, het waterschap of Natuurmonumenten, om de ernst van deze problemen te bespreken en tot een gezamenlijke handhaving te komen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Jos Beugelsdijk  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.