09 februari 2022

Schriftelijke vragen mantelzorg

Aanleiding

In de besluitenlijst Collegevergadering van dinsdag 18-01-2022 lazen wij dat de blijk van waardering voor mantelzorgers in 2022 wordt verlaagd van € 125, - naar € 100, - per mantelzorger per jaar. Als reden werd opgegeven dat daarmee het budget niet verhoogd hoeft te worden. Navraag hierover heeft het volgende antwoord opgeleverd:

Relaas

In 2021 hebben 1109 mantelzorgers de mantelzorgwaardering toegekend gekregen. Voor 2022 en volgende jaren verwachten wij dat dit aantal zal doorgroeien. Gezien de opbouw in de afgelopen jaren is daar moeilijk een percentage aan toe te kennen, maar een stijging tussen de 50 en 100 per jaar ligt in de lijn der verwachting.

Ter onderbouwing van deze prognose, is hieronder een grafiek opgenomen van de groei van het aantal aanvragen sinds 2015.

Op basis van het huidige gebruik, het huidige waarderingsbedrag en de uitvoeringskosten wordt verwacht dat het budget in 2022 wordt overschreden. Door de voorgestelde verlaging

van het waarderingsbedrag ontstaat ruimte in het budget met een omvang van € 26.625,-. Hierdoor ontstaat ruimte voor een verdere doorgroei van het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de regeling met 266 mantelzorgers.

Vragen

Het CDA heeft de volgende vragen:

Waarom vindt het college het geld belangrijker dan de mens?

Mantelzorgers ontlasten de professionele hulpverlening. Hoe groot schat het college het bedrag dat daarmee gemoeid is?

Hoe is de ‘blijk van waardering’ in onze omliggende gemeente geregeld?

Namens de CDA fractie

Jos Beugelsdijk, CDA raadslid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.