16 juni 2022

Schriftelijke vragen Marktplein Noordwijkerhout

Op 4 april kregen wij een brief van omwonenden van het Marktplein in Noordwijkhout (220406 - Inwoners - Problemen en communicatie rondom het Marktplein Noordwijkerhout).

In deze brief werd een beeld geschetst door enkele omwonenden van het Markplein waarbij sprake zou zijn van gebrekkige communicatie door de gemeente naar de inwoners toe bij de herinrichting van het Markplein. Volgens deze omwonenden bestaan er nog steeds de volgende problemen:

1. Parkeerproblemen en met name het vrachtverkeer (laden en lossen) waarvoor geen adequate oplossing is gevonden als gevolg van een inschattingsfout bij het ontwerp en waarvoor door ons als omwonenden een oplossing voor is aangedragen.

2. Overlast. Ondanks dat in de brief van 23 maart 2021 was vermeld dat er geen bankjes ter plekke van de kringloopwinkel zouden worden teruggeplaatst ter beperking van de overlast, is er nu een brede rand gerealiseerd bij de aangebrachte groenbakken, welke een veelvoud is van de oorspronkelijke zitplaatsen.

3. Onveilige situatie bij de hoek Havenstraat/Marktplein voor voetgangers als gevolg weinig uitzicht bij achteruitrijdend verkeer en inrijdend verkeer vanuit beide kanten van de Havenstraat naar het Marktplein

4. De hoogte van de randen van de groenbakken zijn dermate slecht te zien bij parkerend autoverkeer dat er al menige schade is ontstaan.

Tot op heden is er nog geen antwoord van het college op deze brief. Daarom de volgende vragen:

1. Is er inmiddels actie ondernomen naar de briefschrijvers over de communicatie (bijvoorbeeld middels een beantwoording van de brief)?

2. Zijn er mogelijkheden om de problemen die omwonenden ervaren (ten dele) op te lossen? Zo ja, welke oplossingen zijn er en zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.