15 november 2022

Schriftelijke vragen N443/ ´s Gravendamseweg

Aanleiding 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 9  november ingestemd met het plan van aanpak mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek waardoor een bezuiniging van 20 miljoen is teruggedraaid. Helaas bevat dit plan geen concrete voorstellen voor de aanpak van de N443/ ´s Gravendamseweg in Noordwijkerhout. Dit terwijl ook deze weg zwaar overbelast is. Daarom heeft de fractie van het CDA de volgende vragen: 

Vragen

  1. Kan het college aangeven waarom er niet gekozen is voor de aanpak van de N443 in het mobiliteitsplan terwijl de aanpak van deze weg wel prioriteit had?
  2. Is er buiten het mobiliteitsplan zich op mogelijke maatregelen voor de N443? Zo ja, welke maatregelen worden er overwogen? Zo nee, waarom niet?
  3. De brug bij Piet Gijs is een doorn in het oog van veel omwonenden en verkeersdeelnemers en er gebeuren hier ook veel (bijna) ongelukken. Kan het college aangeven of er over de aanpak van dit kruispunt ook gesproken is met de provincie en of er ook hier mogelijk zicht is op verbeteringen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA 

Sebastiaan Duivenvoorde  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.