20 maart 2023

Schriftelijke vragen over Offem-Zuid

Aanleiding

In de wijk Offem-Zuid wordt in fases een nieuwe woonwijk gebouwd. Waar eerder de woningen op de gronden van de gemeente zijn opgeleverd is nu bebouwing op de gronden van Campri gepland. Fase 1 hiervan is in Q3 van 2022 in de verkoop gegaan. Het CDA moet echter constateren dat van de 67 woningen die zijn aangeboden er nu nog steeds ongeveer 12 te koop staan. Omdat er nog veel woningen te koop staan maakt het CDA zich zorgen over de voortgang van dit project. Te meer er bij de 67 woningen in fase 1 geen enkele sociale woning zit en deze dus in andere fases gerealiseerd moeten worden. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

Vragen

1. Wat zijn de gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de woningbouw in Offem-Zuid nu de woningverkoop is gestagneerd?

2. Welke gevolgen heeft dit specifiek voor de sociale woningen en wanneer mogen we verwachten dat deze gebouwd en opgeleverd gaan worden?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Jordy de Mooij

#teamcda #noordwijk #noordwijkerhout #dezilk #woningbouw #socialewoningbouw #offemzuid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.