08 september 2021

Schriftelijke vragen vacatures

Aanleiding

In Noordwijk zijn veel onvervulde vacatures, bijvoorbeeld in de horeca. Veel ondernemers kampen momenteel met personeelstekorten. Voor ondernemers is het belangrijk om na de coronacrisis weer volop te kunnen ondernemen. Met tekort aan personeel is dat lastig. 

Door de vele openstaande vacatures nemen ondernemers soms mensen aan die (nog) niet voldoen aan het gewenste competentieprofiel. Vaak gaan ondernemers deze mensen dan intern opleiden.

Mogelijk zijn een aantal van deze vacatures in te vullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld inwoners met een bijstandsuitkering. 

Natuurlijk realiseert het CDA zich dat een deel van deze mensen helaas niet in staat zal zijn om snel deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Toch denkt het CDA dat deze bijzondere tijd een kans biedt voor een aantal inwoners van de gemeente Noordwijk met een bijstandsuitkering. Mogelijk kunnen deze mensen met een beetje extra inzet toch onze ondernemers helpen. 

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

Vragen

1. Herkent het college het grote aantal vacatures in Noordwijk en het feit dat het niet tijdig kunnen invullen van deze vacatures het herstel van de economie in de gemeente tegenwerkt? 

2. Heeft het college concrete cijfers over het aantal openstaande vacatures in de gemeente? Zo niet, waarom niet? Heeft de groei van aantal vacatures op dit moment ook een afname van het aantal uitkeringen tot gevolg? 

3. Welke hulp biedt de gemeente om het grote aantal vacatures in de gemeente te helpen vervullen? 

4. Herkent het college het feit dat werkgevers uit nood soms bereid zijn om mensen aan te nemen die (nog) niet voldoen aan het gewenste profiel? En dat dit daarmee een unieke kans om juist ook mensen die verder weg staan van de arbeidsmarkt te interesseren? 

5. Is het college bereid een extra poging te doen om inwoners van de gemeente Noordwijk in de bijstand te koppelen aan deze vacatures? Zo ja, op welke manier gaat het college dit doen? Zo nee, waarom kan dit niet? 

6. In hoeverre is het grote aantal vacatures ook een mogelijkheid om het aantal garantiebanen bij het bedrijfsleven te verhogen? Welke acties worden daarvoor op touw gezet? 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.