06 juli 2021

Schriftelijke vragen verkeersonderzoek Noordwijk-Binnen

Afgelopen week is er bij veel inwoners van Noordwijk-Binnen een brief op de mat gevallen over een onderzoek naar verkeer in Noordwijk-Binnen. De gemeente Noordwijk wil op het gebied van verkeer bereikbaar, veilig en leefbaar zijn en blijven. Een mooi uitgangspunt uiteraard. In het onderzoek komen thema’s als verkeerscirculatie, parkeren en veiligheid aan bod. De fracties van Lijst Salman Noordwijk en CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk hechten veel waarde aan een goed verloop van dit onderzoek.

Vragen

1. Van verschillende inwoners begrepen wij dat de brieven (verzenddatum 14-06-2021) pas laat aan zijn gekomen, namelijk 30 juni . Is het college daarom bereid om de deadline 1 juli om deel te nemen aan dit onderzoek wat te verplaatsen? Zo nee, waarom niet?

2. Mocht de deadline worden verschoven, gaat dit dan ook worden

aangekondigd in de lokale kranten en overige communicatiekanalen van de gemeente?

3. Kan het college meer duidelijkheid verschaffen over de (slordige) distributie van de uitnodigingsbrieven? Waar is dit niet goed gegaan?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.