22 september 2023

Schriftelijke vragen verkeersveiligheid Herenweg Noordwijkerhout

Aanleiding: 

Naar aanleiding van een auto ongeluk afgelopen 10 september op de Herenweg in Noordwijkerhout hebben diverse bezorgde inwoners zich nogmaals kritisch uitgesproken over de gevaarlijke verkeerssituatie op de betreffende locatie. De fractie van het CDA en de PvDi hebben hier de volgende vragen over: 

Vragen: 

1. Kijkende naar de herhaaldelijke snelheidsoverschrijdingen en (bijna) ongelukken op de locatie Herenweg, in hoeverre vindt het college de verkeerssituatie aan Herenweg gevaarlijk en onhoudbaar? 

2. Tot op welke hoogte deelt het college onze mening dat de eerder getroffen maatregelen om de snelheidsoverschrijdingen op de Herenweg tegen te gaan niet het gewenste effect hebben gehad? 

3. Zijn er in het verleden gesprekken geweest met bewoners van de Herenweg en de gemeente Noordwijk over de verkeerssituatie? Zo ja, hoe beoordelen de bewoners de verkeerssituatie op de Herenweg? 

4. Mogelijke oplossingen om de snelheidsoverschrijdingen tegen te gaan op de Herenweg is het plaatsen van een permanente snelheidsmeter of het plaatsen van een hogere verkeersdrempel. Hoe kijkt het college hier tegenaan en heeft het college de intentie om deze toepassingen uit te voeren? Waarom wel/niet? 

Met vriendelijke groet, 

Sebastiaan Duivenvoorde 

CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk

Ivar Kruse 

PvDI

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.