09 januari 2022

Schriftelijke vragen voormalige politiebureau

Schriftelijke vragen politiebureau Oude Zeeweg

Aanleiding

Het politiebureau aan de Oude Zeeweg is in een kenmerkende stijl gebouwd en de wijk die er naast ligt (Breloftpark) is dan ook in dezelfde stijl gebouwd. Hoewel dit gebouw niet op de monumentenlijst staat is de CDA fractie van mening dat dit pand wel beeldbepalend is. Toen het oude politie aan de Oude Zeeweg door de gemeente werd verkocht is daarom expliciet een kettingbeding opgenomen waardoor dit monumentale pand nooit gesloopt kon worden. Wij hebben inmiddels vernomen dat het kettingbeding dat op het pand ruste middels een overeenkomst tot beëindiging is opgeheven. De CDA fractie heeft omdat zij van mening is dat het hier een beeldbepalend gebouw betreft de volgende vraag.

Wat zijn de mogelijkheden om dit kenmerkende pand qua uiterlijk te behouden zoals dit ook bedoeld was bij de oorspronkelijke verkoop? (Zoals bijvoorbeeld bij het Hof van Holland in Noordwijk-Binnen.)

Namens de CDA fractie,

Jordy de Mooij, CDA raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.