05 april 2023

Verslag raadsvergadering 28 maart 2023

Afgelopen raadsvergadering zijn er twee belangrijke punten besproken.

Als eerste werd het groenbeheerplan besproken voor de komende jaren. Wij hebben als CDA volledig kunnen instemmen met dit groenbeheerplan waar extra nadruk is gelegd op het inhalen van achterstallig onderhoud. Dit is een dure aangelegenheid waarbij wij in de gemeente Noordwijk een stuk meer per persoon uitgeven aan groenbeheer dan vergelijkbare gemeenten. Daarom zijn wij ook niet meegegaan in het idee van een deel van de oppositie om nog meer geld uit te trekken voor onder andere het groenonderhoud in het buitengebied. Dit geld moet je wat het CDA betreft besteden aan bijvoorbeeld verenigingen of vernieuwen van speeltuinen. Daar ligt voor ons meer prioriteit.  Wel is het zorgen voor opruimen van zwerfafval ook hier natuurlijk gewoon nodig. De wethouders heeft ons dan ook verzekerd dat dit altijd zal gebeuren bij meldingen.

Als tweede werd de Verordening noodsteun energiecrisis besproken. Dit na aanleiding van een unaniem aangenomen motie van het CDA. In de verordening komt er geld beschikbaar om, mocht dat nodig zijn, verenigingen en ondernemers te ondersteunen maar ook om verenigingen en ondernemers te adviseren en te helpen bij het treffen van maatregelen om energie te besparen. Een goede zaak omdat verenigingen het cement van onze samenleving vormen, eenzaamheid bestrijden en sportverenigingen zorgen voor gezond inwoners. Onze ondernemers zorgen voor een bloeiende lokale economie. 

Tenslotte wil ik nog kort ingaan op de motie over bouwen op het terrein van Admiraal de Witt/Verloop. Uiteraard hebben wij ingestemd met deze motie omdat in het coalitieakkoord staat en in ons verkiezingsprogramma. Graag zien wij hier 100% sociale woningbouw. Goed dat met deze motie er nog eens extra aandacht voor is. 

Een goede raadsvergadering met goede beslissingen!

Contact over dit stukje of over andere onderwerpen? 

06-29824679

[email protected] 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.