22 februari 2022

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben jullie de afgelopen jaren bereikt? Dat is een vraag die wij (terecht!) veel krijgen. Daarom hebben wij een lijst opgesteld met zaken die wij de afgelopen collegeperiode bereikt hebben zodat dit voor u goed duidelijk is.

 • Verbetering participatie (participatieladder), onderzoeken parkeren Noordwijk. Horeca en Retail visie. Introductie online platform (inwoner panel). Overleggen sportraad e.d., Omgevingsvisie.
 • Woonvisie 70% vastgelegd wat er gebouwd moet worden
 • Zelfbewoningsplicht ingevoerd
 • 70 woningen Bavo er bij, 70 woningen Offem-Zuid er bij, Bronsgeest in procedure gebracht, Zilveren Kruis gebouw stappen gezet, aankoop Admiraal en Verloop, knoop doorgehakt met sociale woningbouw Jan Kroonsplein, ontwikkeling Het Zilt en locatie  Heilige Hart Kerk
 • Stappen gezet Palaceplein
 • Renovatie boulevard in gang gezet
 • Parkeer circulatie Noordwijk aan Zee evenals parkeerprobleem oplossen (225 plekken erbij). Parkeeronderzoeken hebben plaatsgevonden
 • Knoop doorgehakt over De Schelft
 • Coronafonds opgericht ter ondersteuning ondernemers
 • Gedragscode integriteit
 • Initiatievenmakelaar in het leven geroepen
 • We hebben de publieksbalie in Noordwijkerhout open weten te houden
 • Verbeterdebuurt app/ Fixi gemeente breed ingezet
 • We hebben een definitieve locatie voor de  nieuwe raadszaal gekozen
 • Efficiëntie en effectiviteit ODWH tegen het licht gehouden
 • Jaarlijks weer prestatieafspraken gemaakt woningbouw
 • Eerste stappen gezet om GOM en uitvoering tegen het licht te houden
 • Fietsverlichting geplaatst langs de Gooweg
 • Rotondes zijn voorangsrotondes voor fietsers gemaakt
 • Huisvesting arbeidsmigranten op terrein werkgever ruimere vrijstelling geregeld
 • Zijn aan de slag met huisvesting arbeidsmigranten in oude bollenschuren
 • Uitvoeren van de centrumvisie Noordwijkerhout
 • Retail en horecavisie met investering
 • Introduceren parkeernormen voor laadpalen en fietsparkeren
 • Fietsenstallingen toegevoegd
 • R-net bushalte gecreëerd
 • Parkeren in Noordwijkerhout en De Zilk gratis weten te houden
 • Speeltuinenbeleid opgesteld. Alle speeltuinen worden opgeknapt.
 • Plaatsen van openbare fitnesspleintjes
 • Grond overgenomen van provincie bij Oosterduinse meer waardoor meer recreatie mogelijk wordt
 • Kuuroordstatus gerealiseerd (goed voor het toerisme) inwoner heeft baat bij inkomsten die dit genereerd.
 • Nieuwe locatie wakersduin
 • Stappen gezet nieuwe school in Noordwijkerhout met woningbouw.
 • Verenigingen financieel geholpen om tijdens corona hoofd boven water te houden
 • Meer geld beschikbaar gesteld voor cultuur en cultuurbeleid ontwikkelt
 • Erfgoednota opgesteld op basis van vrijwilligheid
 • Pesthuis is behouden.
 • We hebben een goed armoedebeleid opgetuigd waarbij uitgangspunt is dat hiervan gebruik kan worden gemaakt tot 120% van de bijstandsnorm
 • Er is een gericht programma gekomen om eenzaamheid van ouderen te voorkomen
 • We hebben openbare toiletvoorzieningen gecreëerd.
 • We zijn bezig met het verduurzamen van de eigen gebouwen
 • We hebben een warmtevisie vastgesteld
 • Afvalsysteem geüniformeerd
 • Sociale woningen zijn langer dan 10 jaar sociaal
 • Wildgroei aan Aribnb is gereguleerd
 • Weerstandsvermogen is tussen de 1,4 en de 2,0 gebleven
 • Infographics zijn geïntroduceerd
 • Bestemmingsplan Noordwijkerduin vastgesteld
 • Ruimte gecreëerd voor wijkvereniging Boerenburg
 • Fouten in bestemmingsplan zeewaardig herstellen
 • Versnelling aangebracht in bouw Northgoterrein
 • Duurzaamheidsleningen en subsidie ter beschikking gesteld
 • De wijk Zeeburg zal worden gerenoveerd
 • Motie adoptiegroen is aangenomen
 • Starterslening is verhoogd en verruimd
 • Meer sociale huurwoningen toegevoegd aan het bestand
 • Verbeteren van de groenvoorziening in o.a. De Zilk
 • Bibliotheekfaciliteiten zijn in stand gebleven
 • Mantelzorgers worden ondersteund (respijtzorg)
 • Gestreden voor het verlagen van het tarief voor de parkeervergunning en hondenbelasting
 • Gestreden voor zwemmers uit Noordwijkerhout voorrang te geven in Binnenzee

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.