1. Jordy de Mooij

Vier jaar geleden heb ik mijn eerste stappen in de Noordwijkse politiek gezet. In deze periode heb ik vooral veel geluisterd en gekeken naar hoe die politiek nou eigenlijk werkt. Inmiddels weet ik hoe de procedures werken en weet ik ook dat deze lang kunnen zijn. Ik weet dat er gecommuniceerd wordt met inwoners en dat deze betrokken worden bij besluitvorming maar dat dit nog ondermaats is. De gemeente moet luisteren en er zijn voor de inwoners. De gemeente moet zich hierbij dienstbaar opstellen en inwoners moeten ook daadwerkelijk baat hebben bij beleid wat vanuit de gemeente komt. Graag ga ik de komende vier jaar voor u aan de slag om dit te verbeteren en hier stappen in te zetten. We moeten als gemeente terug naar de basis en dat betekent financiën op orde, belastingen kostendekkend, bouwen voor de eigen inwoners en niet voor de regio, de mooie landschappelijke kenmerken behouden, het voorzieningenniveau op peil houden, duurzaamheidsoplossingen waar de inwoners (financieel) baat bij hebben en het parkeren voor inwoners goed geregeld.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.