7. Judith Sandriman

Noordwijk

Mijn naam is Judith Sandriman en ik sta op nummer 7 van de verkiezingslijst. Ik wil bijdragen aan een aantrekkelijk en gezond Noordwijk waar het prettig wonen, werken en leven is voor eenieder. Voor dit gezond en ondernemend Noordwijk moet het verenigings-, sportief-en ondernemingsleven herkenbaar en ervaarbaar blijven. Een gemeente die rijk is aan tradities en openstaat voor innovatie.

Als gedreven persoon heb ik bijgedragen in 2020  aan de Toekomstvisie van Noordwijk.Ik streeft naar harmonie en geloof in: samenwerken, samen optrekken, ideeën uitwisselen en draagvlak creëren voor een aantrekkelijk Noordwijk. Wij moeten gebruik maken van de unieke talenten in de verschillende kernen, verenigingen, ondernemingen en bewoners. Dit is noodzakelijk om de kansen te benutten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.