4. Wim van Haaster

De Zilk

Mijn naam is Wim van Haaster  en ik ben geboren en nog steeds woonachtig in de ZIlk, bezijden de Tiltenberg en de N206 met een weids uitzicht over de bollenvelden en de duinen.Getrouwd met Annemiek , gezegend met drie kinderen en inmiddels zes kleinkinderen.In mijn werkzame leven had ik samen met twee broers een bloembollenbedrijf welke sinds enkele jaren met succes wordt doorgezet door de volgende generatie

Speerpunten.

  • Een evenwichtige invulling van de woonbehoefte waarbij ook aandacht is voor het behoud van het open gebied.
  • Een verantwoord financieel beleid waarbij  ook gestreefd wordt voor het op orde houden  van de opgebouwde  gemeentelijke reserves.
  • Het toeristisch aantrekkelijk houden van ons gebied , waarbij ook volop aandacht moet zijn voor een invulling met gezonde en milieubewuste bedrijven.
  • Een toekomstgericht Greenport Ontwikkelingsbedrijf waarbij verstandige keuzes worden gemaakt, gericht op het behoud van de uitstraling en inrichting van ons gebied.
  • Gezien het belang van de arbeidsmigranten , werkzaam in ons gebied, moet er een structurele oplossing gevonden worden voor passende huisvesting, zodat de woningen bestemd voor onze eigen inwoners behouden blijven.
  • Gedacht moet worden aan meer mogelijkheden voor huisvesting bij het bedrijf waar de arbeidsmigrant werkzaam is, waarbij mogelijkheden voor controle en registratie door de gemeente het uitgangspunt moet zijn. Hierbij moet veiligheid, comfort en een correcte beloning voorop staan.

GEEF DE STREEK TOEKOMST, LATEN WE ZUINIG ZIJN OP HET OPEN KARAKTER

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.